fbpx

Kyrkomötets första dag

Kyrkokansliet har filmat kyrkomötet och här kan du se vad de tycker är viktigast. Om du vill kan du följa alla förhandlingarna via din dator på http://www.svenskakyrkan.tv/player/ondemand.php

I dag har vi diskuterat budgetutskottet, gudstjänstutskottet och kyrkolivsutskottet. Besluten kommer i morgon kl 10.30. Vi räknar med att börja diskutera organisationsutskottet kl 11.30. Då kommer bland annat begravningsfrågan som rör Göteborg upp.

Flera biskopar har varit uppe i debatten i dag. Det är roligt. Några biskopar är lite stukade. Biskopen från Skara har tennisarm och biskopen från Växjö går med krycka efter en bordtennisolycka. Ingen av dem var uppe och talade i frågan om kyrkan skulle engagera sig mer i kyrka idrott-frågan…

Det har varit flera intressanta debatter i dag. Men också frågor som egentligen inte skulle ligga på kyrkomötets bord. Där kan jag som presidium ångra lite att vi inte var mer modiga och avvisade motioner. Men kanske nästa gång?

I dag deltog också kyrkomötet i manifestationen och höll en tyst minut för att hedra offren för terrorarattacken mot Paris. Ärkebiskopen ledde oss i den.

Ärkebiskopens uttalande med anledning av terrordåden i Paris

Kyrkomötets webbplats