Upprop för skuldsatta

Flera diakoner från Lunds stift har tagit ett initiativ med ett upprop till regeringen för de skuldsatta i Sverige. Eftersom särskilt barnen far väldigt illa när en förälder är djupt skuldsatt.

Så här står det på Svenska kyrkans webbsida>>
Över 500 diakoner i Sverige slår larm om att allt fler har skulder de inte kan betala. Just nu samlar de in namnunderskrifter och kräver att lagstiftare och beslutsfattare snabbt vidtar åtgärder för att hjälpa dem som hamnat i skuldfällan.

Uppropet initierades av diakonerna Cheryl French, Peter Juhlin, Lena Hansén och Elinn Leo i Lunds stift, och kommer att lämnas över tillriksdagen i december.   

Ytterst vill diakonerna belysa situationen för barnen, som påverkas negativt av föräldrarnas skulder. År 2013 levde drygt 161 000 barn i Sverige i familjer där minst en förälder hade ett skuldkonto hos Kronofogden. Då räknas inte barn in, vars föräldrar exempelvis har skulder hos inkassobolag.

Föräldrar till alla dessa barn har sämre förutsättningar än andra attbetala för fritidsaktiviteter, barnkalas, julfirande, födelsedagspresenter, vinterkläder och semesteraktiviteter. 

Den sista december 2014 fanns det 426 046 skuldsatta personer registrerade i Kronofogdens register.  
"Vi som möter människor i denna situation märker tydligt av deras känslor av hopplöshet när det gäller deras möjligheter att förändra sina liv. Vi och andra sociala aktörer kan oftast bara hjälpa till kortsiktigt, medan den långsiktiga hjälpen återfinns på en högre samhällelig nivå."  

"Vi vill därför uppmana Sveriges Riksdag att ändra lagstiftningen för att på så sett förhindra att så många människor blir överskuldsatta, till exempel genom ändrad ockerlagstiftning och förstärkt tillsyn av inkassobolag och kreditinstitut. Vi vill också att det satsas mer resurser till hjälp för dem som redan är skuldsatta, så att de snabbare kan komma ur sin skuldsituation", skriver diakonerna i uppropet.  

 På intranätet hittar du hela uppropet på en pdf (i högerspalten)>>

Ur POSKs vision och program:

I en levande församling tar sig tron uttryck i kärlek och praktisk diakonal omsorg. Församlingsdiakonin är omistlig, och innebär att stå på de utsattas sida och vara deras röst i kyrka och samhälle. Nöden är skiftande och behoven är stora, och ska inte och kan inte mötas endast av församlingens anställda. Diakonen är ett barmhärtighetens tecken, som ska inspirera och stödja alla att ha omsorg om varandra. POSK anser att det bör finnas minst en diakon i varje pastorat.

Foto: IKON