fbpx

Så här hittar din församling volontärer

Många församlingar har volontärer och frivilliga av olika slag. Flera församlingar har också ett stort behov av volontärer, särskilt nu när man tar emot flyktingar.

Volontärbyrån, där man gratis kan registrera sig, erbjuder en plattform för att hitta rätt volontär till rätt jobb.

Här kan du läsa hur du helt gratis registrerar din församling och de volontärjobb församlingen har att erbjuda>>

Volontärbyrån i Svenska kyrkan får ny webbplats>>

Kyrkans Tidning: Många fler vill vara ideella i kyrkan >>

Ur POSKs vision och program:

I Svenska kyrkan finns det och behövs många som tar ansvar och gör ideella insatser inom olika områden. POSK vill, som ett uttryck för vår kyrkosyn, värna om det ideella engagemanget och ta till vara de frivilligas olika kompetenser samt stimulera och utveckla engagemanget
genom utbildning, delaktighet, inflytande och ansvar.