fbpx

Konfirmandarbete genom mobilen

I Skövde nyheter läser jag att Svenska kyrkan tillsammans med högskolan i Skövde håller på att ta fram en app, ett spel till mobilen, som ska hjälpa till med konfirmandarbetet. Pengarna har fåtts från projektet "Dela tro- dela liv"

Projektet startas 2015 och kommer att fortgå till 2017.

Skövde nyheter: Kristet spel till mobilen>>

KYRKOSPEL
I framtiden kommer konfirmander att kunna lära sig mer om kristen tro genom ett spel i mobilen. I ett nystartat projekt samverkar Svenska kyrkan, Högskolan i Skövde och iUS Innovation AB för att tillsammans utveckla spelet som kan få spridning i hela Svenska kyrkan.

Jag trycker det här är helt lysande. Ytterligare en kanal för att nå ungdomar och vuxna som gillar att spela spel i sin mobil. Här får de en chans att göra det och samtidigt lära sig något om kristen tro och kanske våga ställa fler frågor när de träffar präster, pedagoger eller andra kristna i sin närhet.

Det ska bli spännande att se det här spelat när det väl blir färdigt.

http://www.lidkopingsnytt.nu/2015/10/15/framtidens-konfirmation-ett-dataspel/