fbpx

På söndag inleds ekumeniska böneveckan med Bibelns dag

Från Svenska kyrkans intranät>>

På söndag inleds Böneveckan, en stor ekumenisk manifestation som genomförs i cirka 75 länder, med Bibelns dag. Det finns mycket material, både kring bön och Bibeln, att  använda.

Tema: Ge mig något att dricka
Böneveckan har i år temat ”Ge mig något att dricka”. Materialet har förberetts av en arbetsgrupp i Brasilien. Utgångspunkten för bibeltexten är Johannesevangeliets fjärde kapitel som handlar om mötet mellan Jesus och den samariska kvinnan. ​

Gudstjänstmaterial 
Det finns ett material som erbjuds alla landets kyrkor, med bland annat en gudstjänstordning​, informationsbrev, affischer och sånger. Det kan du hämta på Sveriges kristna råds webbplats>>. Det går också att beställa materialet från Svenska bibelsällskapet.

Tips för bibelläsning
Böneveckan inleds på söndag, med Bibelns dag. Svenska bibelsällskapet (med bland andra Svenska kyrkan som huvudman) har tagit fram ideér för bibelläsning>>, både för enskilda, grupper och församlingar. 

I en avancerad söktjänst på Svenska bibelsällskapets webbplats>> kan du också söka efter var du hittar ett specifikt ord i Bibeln.

Svenska bibelsällskapet står dessutom bakom en ny webbplats, där man får hjälp att anta utmaningen att läsa Bibeln varje dag>> under ett år. På webbplatsen finns bland annat råd och bloggar.