Snabbkurs om biskop

I Växjö stift pågår ju biskopsval. Just nu finns det två kandidater, Fredrik Modéus och Thomas Petersson, där den ena av dessa kommer att väljas till biskop den 3 december.

Växjö stift har tagit fram en liten enkel kort film om vad en biskop egentligen gör. Till sin hjälp har de tagit barn från barnkören.