fbpx

För oss som inte kunde vara där!

I fyra dagar har bokmässan ägt rum i Göteborg. Från torsdag till söndag har det varit sjudande liv på Svenska mässan och i Svenska kyrkans monter "Se människan". Svenska kyrkan är den största utställaren på bokmässan om man ser till seminarier.

http://svenskakyrkan.se/semanniskan

Författarsamtal på Svenska kyrkans scen om nyutkomna böcker – diskuterade med ett kristet och etiskt perspektiv. För alla oss som inte hade möjlighet att vara med i Göteborg så har alla scenprogram spelats in och du kan se dem här:
http://bambuser.com/channel/svenskakyrkan.tv

Fyra dagars författarsamtal – rätt in i din dator/iPad eller telefon.

Jag lyssnade på radiogudstjänsten från bokmässan – Desmond Tutu och hans dotter Mpho som talade utifrån sin nya bok Förlåtelsen.

Du kan lyssna på gudstjänsten här:

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/434052?programid=945

Om du vill lyssna direkt på Desmond Tutu så kan du lyssna här:

Varför ska Svenska kyrkan finnas med på bokmässan? Har vi verkligen där att göra – bland all kommers och köpslagande?

Jo, jag tycker verkligen att Svenska kyrkan hör hemma där. Vi är bärare av de stora berättelserna. Berättelserna som sedan präglar vårt kulturarv och vårt samhälle. Självklart ska vi vara en stor och viktig del i att sprida berättelserna, att våga tala om livet sorger och glädjeämnen.

Svenska kyrkan tar genom sitt deltagande i Bok och biblioteksmässan en naturlig och självklar plats i samhället och kulturen.

Foto: Magnus Aronsson/IKON