Sluta sprid osanningar!

Återigen läser jag en artikel, denna gången i Världen idag, om vad kyrkomötet anses ha beslutat när det gäller HBT-certifieringen. Det är Stefan Swärd som skriver och tolkar beslutet på ett felaktigt sätt.

Världen idag: Präster ersätts av RFSL-informatörer>>

Trots att Stefan Swärd skrev om detta på sin blogg för ett tag sedan och jag kommenterade honom där och hänvisade till mitt blogginlägg så är tydligen inte sanningen intressant!

Jag skrev 8 april Miljoner till HBT?>> där jag förklarade om diskussionen i utskottet och vad kyrkolivsutskottet föreslog och vad kyrkomötet sedan beslutade.

Den insinuanta ton och tolkning som Swärd gör i sin artikel gör mig ledsen. För det är faktiskt inte så beslutet i kyrkomötet ser ut.

Våra normer och värderingar är viktiga frågor att diskutera. Om det hade varit problemfritt så hade vi inte behövt att diskutera dem. Nu har många olika åsikter i dessa frågor och eftersom vi är en kyrka där vi binds samman av vår gemensamma tro på Jesus Kristus och inget annat är det naturligt att vi också kommer att ha olika åsikter.

Låt oss hjälpas åt att mötas med öppna sinnen och varma hjärtan istället för att misstro och smutskasta varandra hela tiden! Låt oss hjälpas åt att göra en kartläggning om ett år vad som har skett ute i stiften – innan vi sprider rykten om vad "kyrkan" gör och tycker!

Ur POSKs vision och program>>

För POSK är det självklart att alla, oavsett sexualitet, ska mötas med respekt och välkomnas i Svenska kyrkan och i POSK.
(…)
Liksom de stora kyrkorna i världen rymmer Svenska kyrkan många andliga traditioner. POSK ser mångfald som en rikedom och vill verka för respekt, förståelse och möten mellan olika traditioner. POSK-grupperna lokalt, i stiften och på riksnivå vill vara mötesplatser i kyrkan där en förtroendefull dialog kan föras och en stark gemenskap kan uppstå trots skilda bakgrunder och traditioner.Bibel och bekännelse är grundläggande och omistliga för Svenska kyrkans identitet. Liksom i kristenheten i övrigt ryms inom Svenska kyrkan och därmed inom POSK skilda syner på hur bibeln och Guds fortsatta uppenbarelse ska tolkas i vår tid.

POSK stöder och uppmuntrar därför samtal mellan företrädare för olika riktningar inom kyrkan. För kyrkans trovärdighet är det nödvändigt att skapa goda förutsättningar för att hantera interna meningsmotsättningar. Detta ger bättre möjligheter att verka ekumeniskt, både nationellt och internationellt.

Uppdaterad kl 14.40.

Världens idag skriver om att det göra en förstudie av kyrkokansliet om HBT-cerifieringen.
Världen idag: HBT-cerifieringen kan stoppa läsning av vissa bibelord>>

Just nu arbetar Hannah Kroksson på kyrkokansliet i Uppsala med en förstudie där hon tittar på hur beslutet om hbt-certfieringar ska genomföras i praktiken.

– Förstudien ska vara klar innan sommaren, vi tittar på olika alternativ för att leva upp till beslutet, säger hon.

Ännu har det inte bestämts vilken organisation man ska samarbeta med. – Vi tittar på olika organisationer som arbetar med hbt-certifieringar och diplomeringar.