fbpx

Fastekampanjens slutspurt

Från Svenska kyrkans internationella arbete kommer bland annat följande information:

Ladda inför spurten!
Runt om i landet arbetar ombud och församlingar hårt med fastekampanjen. Tillsammans hoppas vi kunna samla in minst 34 miljoner kronor som ska användas för att utrota hungern i världen.

Det är med stor glädje och tacksamhet jag tar del av allt det goda arbete som görs.

Nu är det april och vi går in i slutspurten av kampanjen. Då gäller det att ladda ordentligt för att komma i mål som planerat. Att ge varandra energi att kämpa tillsammans.

Ett sätt att få nya krafter är att ta del av och låta oss inspireras av varandras kampanjinsatser. Det görs storartade insatser runt om i landet. Vissa församlingar hittar nya grepp medan andra finslipar beprövade metoder med gott resultat.

Ett annats sätt att ladda batterierna är att ta del av berättelserna från de människor som fått nytt hopp tack vare de olika projekten i Svenska kyrkans internationella arbete.

Projektkartan>>  som lanserades i mars är ett bra redskap för den som vill veta mer om hur alla gåvor kommer till användning.Tack alla ni som drar ert strå till stacken och gör fastekampanjen så bra.

Tillsammans får vi vandra i Kristi fotspår och förändra världen. Lycka till!

Erik Lysén
Internationell chef

Vad har ni gjort i er församling? Kommer ni kanske att ha en storsamling i slutet av fasteperioden? Eller hade ni er storsamling i början? Finns ert projekt och satsning med på kartan?

Läs hela informationsbrevet från Svenska kyrkans internationella arbete här>>