fbpx

En diakonipastoral

Från Svenska kyrkans intranät hittar jag följande nyhet:

Nu finns ett webbverktyg som stöd vid planeringen av församlingens diakonala arbete.

En diakonipastoral utvecklas under fem steg där varje steg innehåller verktyg och frågor som för processen framåt. Resultatet blir en diakonipastoral med konkreta handlingsplaner för det diakonala arbetet.

​Att utöva diakoni är hela församlingen uppdrag. Utifrån självförståelse, identitet och roll i det lokala samhället utmanas varje församling – stor som liten – att tydliggöra och prioritera sitt diakonala arbete i förhållande till omgivningens behov och tillgängliga resurser.

Hur ser vi på diakoni i församlingen?
Hur ser behoven och resurserna ut i närsamhället och i församlingen? Vilka diakonala verksamheter ska vi ha? Hur följer vi upp och gör nya bedömningar av arbetet framöver? De här och andra frågor får ni hjälp att bearbeta med hjälp av webbverktyget.

Diakonipastoralen är tänkt att komplettera och fördjupa församlingsinstruktionens pastorala program. Ni kan med fördel involvera både anställda och ideella medarbetare i processen.

Länk till sidan på intranätet 
För mer information kontakta Elisabeth Hjalmarsson

Ur POSKs vision och program>>:

I en levande församling tar sig tron uttryck i kärlek och praktisk
diakonal omsorg. Församlingsdiakonin är omistlig, och innebär att stå på de utsattas sida och vara deras röst i kyrka och samhälle. Nöden är skiftande och behoven är stora, och ska inte och kan inte mötas endast av församlingens anställda. Diakonen är ett barmhärtighetens tecken, som ska inspirera och stödja alla att ha omsorg om varandra. POSK anser att det bör finnas minst en diakon i varje pastorat.