Utredning om kontrakten

Kyrkostyrelsen beslöt i september 2012 att utreda kontraktets uppgifter, ställning och indelning. I oktober gavs Ingegerd Sjölin uppdraget.

Nu finns utredningen klar och du kan läsa den via länk här:

http://svenskakyrkan.se/utredningar

Ingegerd Sjölin föreslår följande ändringar i sin utredning:
(min sammanfattning efter genomläsning av utredningen)

  • Att alla kontrakt övergår till att heta Prostområden 1 januari 2015
  • Stiftstyrelserna ska göra en genomgång av indelningen så att den blir ändamålsenlig både geografiskt och via kommunikationer. Detta ska vara gjort och genomfört senast 31 december 2016 och rapporteras till kyrkostyrelsen.
  • Stiftsstyrelserna ska se över alla namnen och rapportera den nya namnen till kyrkostyrelsen senast 31 december 2016.
  • Kontrakten ska inte utgöra valkretsområden för stiftsfullmäktige. Men ska vara kvar som valkrets till biskopsval.
  • Annan präst än den som är kyrkoherde i prostområdet kan utses till prost om synnerliga skäl föreligger.
  • Även diakonerna ska höras innan biskopen utser prosten.

Jag är lite oklar över hur gången är nu. Jag gissar att kyrkostyrelsen kommer att behandla utredningen vid kommande sammanträde och att den sedan går ut på någon slags remiss.

Läs hela utredningen här: