I en kyrka nära dig?

Var går du i kyrkan? Hur nära har du till din närmaste gudstjänst?

Själv har jag 1,7 km till den kyrkan där jag oftast går i gudstjänst. Det tar mig 10 minuter med buss och 5 min med bil (20-30 min att promenera). Jag har också 850 m till den kyrka som ligger närmast mig. Och 2,1 km till ytterligare en nära kyrka. Som boende rätt så centralt i Göteborg kan jag alltså välja på flera olika kyrkor (givetvis betydligt fler än dessa tre) och en mängd olika gudstjänster. Och jag vet prästerna i dessa församlingar också går i gudstjänsterna när de inte själva tjänstgör.

Varför ställer jag de här frågorna? Jo, jag läser i Kyrkans Tidning om att var femte kyrka inte används till gudstjänster regelbundet.
Kyrkans Tidning: En av fem står tom>>

Och jag läser Dag Sandahls blogg där han är djupt oroad över gudstjänsterna i sin närhet.
Dag Sandahl: Läser Smålandsposten>>
Dag Sandahl: Leverera!>>

Sandahl oroar sig för att det är få gudstjänster, att det är få högmässor och att prästerna inte leder gudstjänster i de församlingarna där de tjänstgör.

Så min fråga till dig är – hur långt har du det till din närmaste kyrka? Och hur långt är det till din närmaste söndagliga gudstjänst?

Vi i POSK skriver i vår Vision och program:
I hela landet ska det finnas rimliga möjligheter att delta i kyrkans gudstjänstliv och verksamhet.
(…)
POSK slår vakt om kyrkans närvaro i hela landet genom de territoriella
församlingarna, som är ett uttryck för ansvaret för alla som tillhör kyrkan oavsett var de är bosatta. De territoriella församlingarna är basen för kyrkans verksamhet, vilket innebär ett ansvar för alla som vistas inom församlingens område.
(…)
Kyrkans tro tar sig uttryck i en församlingsgemenskap med ett levande
gudstjänstliv som centrum. Att bygga levande och missionerande församlingar på dopets grund är kyrkans viktigaste uppgift och en gemensam kallelse för alla som tillhör kyrkan. Gudstjänsten är hela församlingens gåva och ansvar. Frivilligas ansvarstagande i gudstjänsten ska uppmuntras.

Det är angeläget med en bredd i gudstjänstformerna och att det finns en mångfald av uttryckssätt i gudstjänsten för olika åldrar och livssituationer. För en kristen kyrka är tron på Jesus Kristus som vår frälsare grundläggande. Detta behöver framträda tydligt så att inte evangeliet går förlorat och ersätts av enbart allmänreligiösa eller etiska frågor.