Äntligen! Diskussion om surrogatmödrar samt om eutanasi!

Jag läser i Kyrkans Tidning (stod på webben 4 februari) att delar av biskopsmötet har haft en utbildning om surrogatmödraskap.

Så här stod det på webben hos Kyrkans Tidning: "Biskoparna lär sig om surrogatmödraskap">>
I fredags hade ett antal biskopar tillsammans med delar av kyrkostyrelsen ett andra seminarium om reproduktionsmedicin. Det var efter Statens medicinsk-etiska råds rapport om assisterad befruktning, där man bland annat sa ja till ett altruistiskt surrogatmödraskap, som biskopsmötet tog initiativ till dem. Seminarierna är till för diskussion och ska inte resultera i något yttrande. – Det här är lite nytt för biskopsmötet. Biskoparna ges möjlighet att fördjupa sig i frågor men behöver inte omedelbart ge ett svar, säger Cristina Grenholm, kyrkosekreterare och chef för Sekretariatet för teologi och ekumenik vid kyrkokansliet i Uppsala.  Docent i etik, Kristin Zeiler, vid Linköpings universitet och universitetsadjunkt i juridik, Jane Stoll, vid Uppsala universitet har medverkat. Senare i februari anordnas ett liknande seminarium om eutanasi. 

Elisabet Sandberg
elisabet.sandberg@kyrkanstidning.se

Jag säger Äntligen!

Svenska kyrkan måste hantera dessa frågor och biskopsmötet är verkligen en av instanserna där de måste sätta sig in dessa komplexa frågor. Det är biskoparna som ska vara vägledande i de teologiska frågorna, det är biskoparna som sitter i läronämnden och i teologiska kommittén och de ska veta vad detta handlar om.

Och när de vet vad det handlar om så ska de sätta frågorna i ett djupare teologiskt perspektiv. Och det tror jag att var och en av oss förstår att det är inget som man river av på 15 minuter. Utan detta måste få ta tid, det måste få diskuteras, ältas och konfronteras på olika sätt.

För när lagstiftningen sedan är klar i samhället så ska kyrkan var klar med sitt ställningstagande.

Och jag förstår att det finns många sidor av detta. Men det är därför vi behöver hjälpa att belysa det.

Särskilt glad är jag att det också ska bli ett seminarium om eutanasi. Detta är en fråga om jag har försökt att lyfta flera gånger i kyrkomötet, för jag önskar att Svenska kyrkan skulle vara tydliga med att man säger nej till dödshjälp. Där är vi inte ännu. Men kanske kan ett utbildningsseminarium för biskoparna hjälpa till att lyfta frågan ytterligare.

För Svenska kyrkan kan inte yrvaket stå inför fullbordad lagstiftning och säga att vi inte vet vad vi tycker.