Globala veckan

På Svenska kyrkans intranät hittar jag följande information>>:

Snart är det dags för Kyrkornas Globala vecka, 17-24 november 2013. I år är temat Helig Fred och alla församlingar uppmuntras att hitta på nåt särskilt för att uppmärksamma kyrkornas kamp för global rättvisa.

Globala veckan har egen facebooksida, egen hashtag #heligfred samt egen hemsida med inspiration och tips på gratis föreläsare mm.

Sprid inspirationen och skriv in vad Din församling hittar på i hemsidans aktivitetslista. Kolla in http://globalaveckan.se/

På webbsidan hittar du praktiska tips som tex en tipspromenad att skriva ut och sätta upp i församlingshemmet eller en promenad runt kyrkan.

Fred och rättvisa är ju också det ämnet som var aktuellt under Kyrkornas världsråd som just nu avslutas i Busan, SydKorea.

Gör din församling något speciellt? Och vad gör du? Globala veckan inbjuder till att varje person svarar på frågan hur man själv personligen bidrar för fred. Du kan se korta filmsnuttar här >> Du kan också spela in din egen film eller ta ett kort och lägga upp på internet.

Ur POSKs vision och program:
Vidare bör Svenska kyrkan arbeta för att bättre kontakter skapas mellan KV och de kyrkofamiljer som hittills valt att stå utanför det ekumeniska arbetet. Svenska kyrkan har en lång tradition som brokyrka och därför ett särskilt ansvar att arbeta för kyrkans synliga enhet.
(…)
POSK vill att kyrkan ska tala tydligt om miljökonsekvenserna av ett kortsiktigt utnyttjande av jordens resurser på ett ohållbart sätt, och vikten av rättvisare resursfördelning av tillgångar i fattiga länder.
Förutom sociala orättvisor och miljöförstöring orsakar en ohållbar livsstil också klimatförändringar. Alla, främst våra medmänniskor i de fattigaste länderna, riskerar att drabbas av klimatförändringarnas konsekvenser. Vi kan bromsa den negativa utvecklingen genom att värna skapelsen.