Uppdrag förtroendevald

På Svenska kyrkans intranät hittar jag följande information:
Uppdrag förtroendevald>>

I kyrkovalet har 16779 ordinarie ledamöter valts till församlingar, stift och kyrkomöte. Ytterligare ca 10 000 förtroendevalda väljs i år till de nya
församlingsråden. Både färska och erfarna förtroendevalda kan behöva rustas i sina roller bland annat för att Svenska kyrkan får en ny struktur till årsskiftet.

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och har 251 ledamöter. Av dessa är ungefär hälften nyvalda, uppskattar Nils Warmland, handläggare för kyrkomötet på kyrkokansliet.

– För nya ledamöter har vi en kort introduktion i samband med ett  valsammanträde 20-21 november då det nyvalda kyrkomötet smygstartar. En
del nyvalda har erfarenhet av både kyrkopolitiken som kommunalpolitiken.
Så vissa är rävar, andra är litet osäkra och behöver informeras om kyrkomötets arbetsformer, hur ärenden bereds. Första året som ny kan man
känna sig litet skakis, säger Nils Warmland.
 
Ledamöterna kan behöva läsa in mycket material och lära sig en hel del mötesformalia. Det varierar från år till år. I samband med starten får de nyvalda en skriftlig vägledning från kyrkokansliet. Den ger grunderna om Svenska kyrkan; regelverk, organisation och ger svar på praktiska frågor om kyrkomötets arbetsgång och rutiner.
   
– Ledamöterna får även en genomgång i utskotten om hur arbetet där fungerar. Jag förväntar mig också att nomineringsgrupperna ger en allmän
orientering om arbetet i kyrkomötet. Det som det kan vara svårt med – utöver det rent organisatoriska – är alla nya begrepp som det dräller av. Det kan nog vara litet förvirrande även för erfarna deltagare, säger kyrkomötets huvudsekreterare Anders Lindberg.
 
Allmänt är bådas intryck att kyrkomötet har fått goda effektiva rutiner och fungerar smidigare än tidigare. Det har av sparbeting blivit mindre tid för arbetet och färre sena kvällar.
 
– Men engagemanget är stort! I kyrkomötet ser man aldrig en tom plenisal, som man kan se i riksdagen, säger Anders Lindberg.

”Uppdrag förtroendevald”
De förtroendevalda i församlingarna är en av de viktigaste målgrupperna för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Många gånger hör förtroendevalda av sig med frågor. Arbetsgivarorganisationen ger stöd i form av rådgivning, verktyg och utbildning. Ett exempel på utbildning är Arbetsgivarfrågor för förtroendevalda. 

– Det är de förtroendevalda som ytterst är kyrkans arbetsgivare. Arbetsgivarfrågor för förtroendevalda t ex är en riktad utbildning för att de ska förstå sitt ansvar som arbetsgivare. Den ger stöd i uppgiften att vara styrelse och arbetsgivare, säger Anna von Malmborg, samordnare för arbetsmiljöfrågor på arbetsgivarorganisationen.    
 
Arbetsgivarorganisationen erbjuder också stöd och utbildning i uppgiften att vara styrelse. De förtroendevalda får reflektera över vad det är att vara styrelse och vad det innebär för det egna kyrkorådet och att vara ledamot. Om man som styrelse är otydlig i sin roll eller i ansvarsfördelningen finns det risk att det blir det problem.
 
Arbetsgivarorganisationen samarbetar med stiften på olika sätt med utbildning, bl a genom de regionalt placerade medarbetarna.
 
Inför den nya mandatperioden 1 januari 2014 har arbetsgivarorganisationen, tillsammans med Verbum, Sensus och Kyrkans unga, tagit fram ett nytt utbildningsmaterial för förtroendevalda i form av en bok och en webbplats – ”Uppdrag förtroendevald”.

http://blogg.svenskakyrkan.se/fortroendevald/

Kyrkoordningen och församlingsinstruktion
Vilka verktyg behöver en förtroendevald för att kunna göra ett gott jobb?
  
– Lagstiftningen måste behärskas och utbildning om kyrkoordningen är i högsta grad relevant. Dels för att förstå sin uppgift att vara styrelse och arbetsgivare, dels det teologiska uppdraget att vara kyrka.  Inledningstexterna i kyrkoordningen sätter in lagstiftningen i det teologiska sammanhanget och är viktiga. Församlingsinstruktionen är förstås ett annat centralt verktyg som ska tas fram i samråd mellan kyrkoherde, kyrkoråd och församlingsråd om sådana finns.
    
Ett kyrkoråd ska som styrelse ha sin egen arbetsordning där det bland annat ska framgå hur styrelsen organiserar, fördelar och lägger upp sitt arbete. Arbetsgivarorganisationen har tagit fram en mall som stöd för kyrkoråden att själva skapa en arbetsordning för sitt styrelsearbete.

Roland Asplund 

Martin Garlövs presentation av materialet Uppdrag Förtroendevald>>