Så kan du räkna…

Det förs många samtal ute i församlingarna. Nu ska kyrkofullmäktige välja kyrkoråd och församlingsråd.

Det finns olika sätt att hantera tillsättningen av kyrkoråd och församlingsråd.

En hjälp för att göra olika uträkningar har tagits fram av kyrkokansliet. Där kan man göra olika uträkningar för att se hur resultatet blir.

Verktyg för beräkning inför indirekta val>>

Tyvärr har vi inte fått ordning på vårt e-postutskick. I så fall hade du som finns in vårt intranät fått ett brev där jag berättar att det nu går att anmäla sig till POSKs kyrkodagar i Uppsala den 11-12 januari 2014.

POSKs kyrkodagar med tema Nyvald – Omvald med särskild inriktning på de frågor som rör stiftsfullmäktige. Men givetvis kan alla komma POSKare anmäla sig och är hjärtligt välkomna på våra kyrkodagar.

Du hittar mer information och hur man anmäler sig här.

www.posk.se/kyrkodagar2014>>