Oiko-theology – att vara profetisk och konkret

Kyrkornas Världsråd träffas i Busan, Sydkorea den 30 oktober -8 november. En delegation från Svenska kyrkan med olika grupper kommer att vara där. Flera av grupperna har också åkt på olika förmöten. Ett av dessa skriver Kerstin Pihl om på ekumenikbloggen.

Ekumenikbloggen: GETI-Sydkorea>>

Vi blir utmanade av koreanska teologer bl a i Oiko-theology. Detta är en rörelse som vill reformera teologin och bli mycket mer profetisk och konkret. Jordklotet kan inte klara vår livsstil och vi måste förändra den radikalt. Om vi tror på den treenige guden, måste vi se helheten.
Skapelse, frälsning och ande är en helhet. Det handlar om att vi är beroende av varandra och av jorden. Vi är beroende av varandra för att leva. Rättvisa och fred är nödvändigt och en stor utmaning. Vi är ofta överens om att vi måste ändra livsstil, men gör det inte utan fortsätteratt vara  med i marknadsekonomin. Våga bryta detta! Slow food och gemenskap. Kroppen som andens tempel och som behöver vila och hälsa.
Jämställdhet där vi alla har samma värde. Mänskliga rättigheter för alla. Det går att förändra, men vi måste vara profetiska och konkretisera i vårt vardagliga liv. Det är också ett sätt att vittna om den treenige gud vi tror på.
Det är fascinerande och inspirerande att lyssna till de unga teologernas frågor och engagemang. Efter 5 dagar här ska vi delta i Kyrkornas Världsråds generalförsamling i Busan både för att lära och för att bidra till den teologiska reflektionen.

Ur POSKs Vision och program>>

POSK vill att Svenska kyrkan ska
•    erbjuda närvaro, gemenskap, växt och fördjupning
•    förmedla tillit, befrielse, hopp och livsmod
•    se och ta vara på varje människa som en gåva i församlingens liv
•    respektera individen och glädjas åt mångfalden
•    vara en profetisk röst i samhället och visa på ett liv i rättvisa och frihet
•    vara en brobyggare mellan kyrkor
•    sträva efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro