fbpx

Rapport från Stockholms stift

Rapport från Stockholms stift av dess ordförande Roland Johansson.

Kyrkovalet i Stockholms stift

Vår målsättning att få fler lokala grupper nåddes med 7, varav 2 heter POSK . Men de förväntade fler mandaten i kyrkomötet och stiftsfullmäktige nådde vi inte. Orsaken var nog att de nya inte var beredda att också informera om alla tre valen. Vi fick ytterligare ett mandat i stiftet. Vi hade nya namn på både stiftet- och kyrkomöteslistorna, personer från församlingar där vi inte har lokala grupper.

I flera församlingar ökade vi och i några få minskade vi. Liksom vid förra valet så har vi några mindre församlingar med 100 % obundna kopplade till oss. Vi är klart starkare i norra delen av stiftet. Av de 11 mandaten i stiftet kommer 1 från Enskede en valkrets i de södra förorterna/församlingarna/kommunerna. 1 kommer från Värmdö valkrets. Resterande 2 kommer från Domkyrko- och norrmalmsförsamlingarna, 3 från Sollentuna, 2 från Roslagen, 1 från Solna och 1 från Spånga/Birka valkrets.

Borgerligt alternativ har många nya namn och vi ser med spänning på kommande arbete samtidigt som vi kommer att sakna goda krafter. När vi nu skall besätta styrelser och utskott utgår vi från rätt person på rätt plats och hoppas på mindre partipolitik och att fördelningen kan avvika från fullmäktigevalresultaten om det är fördelaktigt för församlingen. Vi har också fört fram möjligheten att kunna väljas för kortare tid än hela mandatperioden.

Vi upplever valsystemet som problematiskt. Metoden för beräkning av mandat bör ses över. I SF-valet får BorgA preliminärt 23 mandat men deras % av det totala antalet giltiga röster 21,9% ger bara 20 mandat. För S är siffrorna 26 mandat men med %beräkning blir det bara 24. Orsaken är att stiftet är indelat i valkretsar.

(S) talar om sina framgångar i termer av att folket vill ha s-politiken. Men min slutledning är att de egentligen är små i kyrkosammanhang. Deras framgång beror på att de finns på så många ställen. Där är de ofta mycket mindre än POSK. Deras styrka ligger i partiapparaten. Som t.ex. att på valdagen, valsedelsutdelarna inte är medlemmar i kyrkan men ställer upp när partiet kallar. Vi återkommer med analys när valet är klart och alla giltiga röster medräknade.

Roland Johansson
ordförande POSK i Stockholms stift