fbpx

Rapport från Karlstads stift

Från ordföranden i Karlstads stift får vi följande rapport:

Vi säger grattis till POSK i Arvika som fått  40% i kyrkofullmäktigevalet.

Kyrkomötet:
POSK är nu den näst största nomineringsgruppen med 38 mandat. Resultatet Karlstad stift: 12,32% 3767 röster 1 mandat (2009: 8,06% 2585st 1 mandat).

Styrelsen hade satt ett mål på 12,5,% 4000 röster och två mandat. Känns skönt att vi var så pass nära målet.

Stiftsfullmäktige:
10 mandat, vi har nått målet styrelsen satte upp innan valet!
Resultat: 12,41% 3798 röster och 10 mandat. (2009; 8,39% 2685 röster 7 mandat).

I Jösse och Nordmarks kontrakt har vi tredubblat antalet mandat från 1 till 3! Vi får även ett mandat i Fryxdalen och Älvdalens valkrets. Vi gick framåt mest enligt Värmlandsnytt. 

Kyrkofullmäktige
Resultat: Karlstad: 26,91%  1598 röster 12 mandat. (2009: 25,06% 1498 röster 13 mandat). Vi ökade i röster och andel men minskade i antalet mandat, det beror på förändrad valkretsindelning där vi vann mycket på ett bra resultat i Alster-Nyed. 
På Hammarö fick vi två mandat, varav ett blir obesatt.

Lars Karlsson
ordförande POSK i Karlstads stift