fbpx

Välkommen till POSKs årsmöte 2020

Årsmötet som egentligen skulle ägt rum i Linköping den 9 maj har senarelagts till den 5 september. På grund av rådande läge med Coronaviruset kommer årsmötet att vara ett digitalt videomöte.

POSK håller digitalt årsmöte lördagen den 5 september 2020.

Själva mötet kommer att genomföras som ett videomöte via Zoom. Det blir alltså i ett digitalt rum som ombud och andra medlemmar samlas denna gång. Har du inte möjlighet att delta med video går det också att delta i mötet via telefon. De som deltar som ombud måste delta via video. Vi tror att det ska gå bra och får givetvis hjälpas åt att se till att det fungerar.

Det digitala mötet kommer att starta klockan 12.30 och pågå som längst till 16.30.

De som är anmälda kommer några dagar innan mötet att få en länk och mer information om hur de deltar. Även om många kanske testat denna typ av möten under våren så finns det säkert flera som inte har gjort det, därför kommer den som vill av de som anmält sig att kunna testa tekniken vid ett möte den 3 september klockan 19.00.

Anmälan till årsmötet

Alla som deltar måste anmäla sig. Vi behöver veta vilka som deltar och vilka som är ombud. Sista anmälningsdag är onsdag 26 augusti.

Årsmötet – frågor och svar

Vem har rösträtt och närvarorätt på årsmötet?
Alla POSK-medlemmar är välkomna att delta vid årsmötet. Röstberättigade är de ombud som utsetts av stiftsföreningarna. I våra stadgar står det (§11):
Stiftsförening har rätt att företrädas av minst tre röstberättigade ombud. En stiftsförening, som har fler än tio lokala grupper har rätt att företrädas av ytterligare ett ombud för varje därutöver påbörjat femtal grupper. Stiftsförening, som utsett ombud, ska till POSKs styrelse anmäla vilka de utsett och dessas adresser. Sådan anmälan ska ha inkommit till styrelsen senast tre veckor före medlemsmötet.

1-10 grupper = 3 ombud
11-15 grupper= 4 ombud
16-20 grupper = 5 ombud
osv…

Enskilda medlemmar i POSK äger rätt att företrädas av ett ombud. Detta utses av de enskilda medlemmarna, vilka därvid har lika rätt.