POSK i Hässjö-Ljustorp-Tynderö pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Hässjö-Ljustorp-Tynderö pastorat ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

POSK i Hässjö-Ljustorp-Tynderö pastorat startades i april 2013.

För mer information kontakta:

Agneta Johansson agneta.johansson@krigsbygard.se