fbpx

Välkommen till
POSKs årsmöte 2015

Utöver årsmötesförhandlingar informerar vi om Fastighets- och utjämningsutredningen och om arbetet med nya kyrkohandboken.
Årsmötet gästas också av biskop Thomas Söderberg som berättar om stiftets arbete med projektet ”Aktör för välfärd”.

Dag: Lördagen 9 maj 2015

Plats: Kyrkbacksgården, Västerås

https://goo.gl/maps/Ns1cV

Hålltider under dagen:

12.30 Lunch
13.00 Biskop Thomas  Söderberg berättar om ”Aktör för välfärd>>”
13.30 Årsmöte
14.30 Per Lindberg om ”Utjämnings- och fastighetsutredningen”
15.30 Kyrkohandboken
Programarbetet, POSKs program
16.00 Kaffe, slut

 

Vem får komma?

Alla POSKare är välkomna att delta vid årsmötet. Röstberättigade är de ombud som utsetts av stiftsföreningarna. I våra stadgar står det:

Stiftsförening har rätt att företrädas av minst tre röstberättigade ombud. En stiftsförening, som har fler än tio lokala föreningar, vilka är medlemmar av stiftsföreningen, har rätt att företrädas av ytterligare ett ombud för varje därutöver påbörjat femtal föreningar. Stiftsförening, som utsett ombud, skall till POSKs styrelse anmäla vilka de utsett och dessas adresser. Sådan anmälan skall ha inkommit till styrelsen senast tre veckor före medlemsmötet. Enskilda personer, som är medlemmar i stiftsförening eller lokal förening, har närvaro- och yttranderätt vid medlemsmötet.

Anmälan görs via hemsidans kalender

(Anmälan stängd)

Vad kostar det?

Det kostar inget att vara med på årsmötet. Den som är anmäld i förväg får också lunch och fika under dagen. Men om du är anmäld och uteblir får du betala 100 kronor för maten.
Resorna står din stiftsförening för (eller din lokalförening).

Motioner till årsmötet

Sista dagen att skicka in motioner till årsmötet var 9 april 2015.

Ladda ner (pdf):

Verksamhetsberättelse

Inför årsmötet 2015 fanns även Föredragningslista, Resultat och balansräkning, Ekonomisk plan, Valberedningens förslag, Motion till årsmötet 2015 samt Styrelsens förslag att hämta här, men dessa länkar avaktiverade vid flytt till nya webbplatsen 2016.