fbpx

POSKs årsmöte och valupptakt 2021

POSKs årsmöte och valupptakt genomförs som ett digitalt videomöte den 8 maj 2021.

Välkommen till POSKs digitala årsmöte och valupptakt lördagen den 8 maj 2021.

Årsmötet kommer att starta klockan 9.00 och pågå fram till 12.00. Efter själva årsmötesförhandlingarna kommer en valupptakt att hållas där vi kommer att presentera POSKs arbete fram till kyrkovalet, blandat med inspiration, små tips och nyheter.
Alla medlemmar är välkomna att delta medan de utsedda ombuden från stiftsföreningarna har rösträtt i själva årsmötet.

Mötet kommer att genomföras som ett videomöte via Zoom. Det senaste årets erfarenheter och digitala träffar ger oss goda förhoppningar om att detta kommer att fungera på ett smidigt sätt.

De som är anmälda kommer dagen innan mötet att få en länk och mer information om hur de deltar.

Anmälan till årsmötet

Alla som deltar måste anmäla sig. Sista anmälningsdag var torsdag 6 maj.

Handlingar

Här hittar du handlingarna till årsmötet:
Föredragningslista
Verksamhetsberättelse 2020
Räkenskaper 2020
Revisionsberättelse
Valberedningens förslag
Budget 2022 och plan för 2023-24

Årsmötet – frågor och svar

Vem har rösträtt och närvarorätt på årsmötet?
Alla POSK-medlemmar är välkomna att delta vid årsmötet. Röstberättigade är de ombud som utsetts av stiftsföreningarna. I våra stadgar står det (§11):
Stiftsförening har rätt att företrädas av minst tre röstberättigade ombud. En stiftsförening, som har fler än tio lokala grupper har rätt att företrädas av ytterligare ett ombud för varje därutöver påbörjat femtal grupper. Stiftsförening, som utsett ombud, ska till POSKs styrelse anmäla vilka de utsett och dessas adresser. Sådan anmälan ska ha inkommit till styrelsen senast tre veckor före medlemsmötet.

1-10 grupper = 3 ombud
11-15 grupper= 4 ombud
16-20 grupper = 5 ombud
osv…

Enskilda medlemmar i POSK äger rätt att företrädas av ett ombud. Detta utses av de enskilda medlemmarna, vilka därvid har lika rätt.