fbpx

Välkommen till POSKs årsmöte 2019

Information inför årsmötet i Stockholm 4 maj 2019.

POSKs riksorganisation håller årsmöte lördagen den 4 maj 2019 i Essinge kyrka i Stockholm.

Program för dagen

10.00 Öppnar för registrering och fika
11.30 Mässa i Essinge kyrka
12.00 Lunch
13.00 Årsmötesförhandlingar
14.15 Information om Act Svenska kyrkan
14.30 Vad är kyrkan? -Ett pass om kyrkosyn med Erik Eckerdal.
15.30 Avslutning och fika

Anmälan till årsmötet

Alla måste anmäla sig för att vi skall kunna beräkna mat, fika och dylikt.
Tyvärr har sista anmälningsdag, söndag 28 april, passerat.

Handlingar

Här hittar du de aktuella handlingarna till årsmötet:
Föredragningslista
Verksamhetsberättelse 2018
Räkenskaper 2018
Valberedningens förslag
Förslag budget

Till årsmötet har inkommit en motion. Se motionen och styrelsens förslag till beslut i dokumentet här nedan.
I bilagan framgår den metod som Göteborgs stiftsförening just nu använder sig av.
Motion om kontotjänst
Bilaga till motion: POSK Servicebyrå

Här kan du läsa mer om Amanda Carlshamre som är valberedningens förslag till ny ordförande.

Årsmötet – frågor och svar

Vem har rösträtt och närvarorätt på årsmötet?
Alla POSK-medlemmar är välkomna att delta vid årsmötet. Röstberättigade är de ombud som utsetts av stiftsföreningarna. I våra stadgar står det (§11):
Stiftsförening har rätt att företrädas av minst tre röstberättigade ombud. En stiftsförening, som har fler än tio lokala grupper har rätt att företrädas av ytterligare ett ombud för varje därutöver påbörjat femtal grupper. Stiftsförening, som utsett ombud, ska till POSKs styrelse anmäla vilka de utsett och dessas adresser. Sådan anmälan ska ha inkommit till styrelsen senast tre veckor före medlemsmötet.

1-10 föreningar = 3 ombud
11-15 föreningar = 4 ombud
16-20 föreningar = 5 ombud
osv…

Enskilda medlemmar i POSK äger rätt att företrädas av ett ombud. Detta utses av de enskilda medlemmarna, vilka därvid har lika rätt.

Vem betalar för min resa?
Enligt ett policybeslut i styrelsen betalar stiftsorganisationerna för sina ombuds resor till årsmötet.
RiksPOSK står för alla andra kostnader (mat och ev logi).
Ett ombud kan bara få möjlighet att övernatta om det inte är möjligt att resa samma dag och vara framme i Stockholm när själva årsmötesförhandlingarna startar.

Finns det mer information om Essinge kyrka?
Essinge kyrka tillhör Västermalms församling i Stockholm. Här kan du läsa mer om kyrkan.

Hur hittar jag till Essinge kyrka?
Essinge kyrka ligger på Essinge kyrkväg på Stora Essingen i Stockholm. Här nedan kan du se platsen på en karta.
Om du kommer med tåg till T-centralen finns några alternativ till fortsatt resa.

  • Du kan ta tunnelbanans blå linje 10 mot Hjulsta (eller blå linje 11 mot Akalla), du kliver av vid Fridhemsplan. Därifrån åker du sedan blåbuss 1 mot Stora Essingen och kliver av vid Flottbrovägen. Därifrån en kort promenad. Restid ca 28 minuter.
  • Du kan ta tunnelbanans gröna linje 18 mot Hässelby strand, du kliver av vid Alvik. Därifrån åker du sedan Tvärbanan 22 mot Sickla och kliver av vid Stora Essingen. Därifrån en kort promenad. Restid ca 32 minuter.

Det finns flera alternativ att välja på. Här kan du söka efter den resa som passar dig bäst.

Om du kommer med bil på E4 så tar du avfart 158 mot Essingeöarna och följer sedan skyltarna. Samma vägbeskrivning oavsett om du kommer norr eller söderifrån.