fbpx

Kyrkodagarna 2016

Kyrkodagarna 2016 hade temat social ekonomi samt begravningsfrågor och dess huvudmannaskap. Två högaktuella frågor inom Svenska kyrkan och i våra församlingar.

Kyrkodagarna 2016 hölls i Turebergskyrkan, Sollentuna församling.

Kyrkodagarna började kl 12.00 med lunch. Vi avslutade med gemensam mässa kl 15.00 på söndagen.

Under relaterad information finns de presentationer som vi har fått lov att publicera.

12.00 Lunch
13.00 Pass I Välkommen, information samt Jan-Olof Aggedal

Trossamfund och begravningshuvudman – en möjlig utmaning?” Kyrkoherde Jan-Olof Aggedal

Jan-Olof Aggedal har skrivit avhandlingen ”Griftetalet mellan trostolkning och livstydning” 

Läs mer om Jan-Olof Aggedal 

15.00 Fika
15.45 Pass II Jonas Lindberg
Religion och politik – Jonas Lindberg berättar om sin doktorsavhandling

(2015). Religion in Nordic Politics as a Means to Societal Cohesion: AnEmpirical Study on Party Platforms and Parliamentary Debates 1988–2012. 

Läs mer om Jonas Lindberg 

17.30 Liten Paus
18.00 Middag
19.30 Ordförandeträff (Mingel och samvaro för övriga)
21.00 Andakt

Söndag

8.30 Pass IV Johan Boj Garde
Hur ska de unga få inflytande i kyrkomötet? Hur når vi ut till de unga
och hur får vi dem att ställa upp på våra listor? Johan Boj Garde

10.45 Pass V Information, Panelsamtal
12.30 Lunch
13.30 Pass VI Katarina Evenseth
Begravningsfrågan – vad innebär en gemensam begravningsavgift. Katharina Evenseth

15.00 Gudstjänst i Turebergskyrkan

Relaterad information