fbpx

Årsmöte 2023

Information inför årsmötet i Stockholm 13 maj.

POSKs riksorganisation håller årsmöte lördagen den 13 maj 2023 i Stockholm.
Plats:
S:t Ansgars kyrka och församlingshuset i Alvik.

Program för dagen

10.30 Öppnar för registrering och fika
11.30 Mässa
12.00 Lunch
13.00 Årsmötesförhandlingar
15.00 Aktuell information
15.30 Avslutas med fika

Anmälan till årsmötet

Alla måste anmäla sig för att vi skall kunna beräkna mat, fika och dylikt.
Sista dag för anmälan har passerats.

Handlingar

Här hittar du de aktuella handlingarna till årsmötet:
Föredragningslista
Verksamhetsberättelse 2022
Räkenskaper 2022
Revisionsberättelse
Förslag stadgar riksPOSK
Markerade justeringar stadgar riksPOSK
Förslag normalstadgar stiftsförening
Markerade justeringar normalstadgar stiftsförening
Förslag normalstadgar lokalförening
Markerade justeringar normalstadgar lokalförening
Motion om stadgeändring
Styrelsens motionssvar
Ekonomi 2022-2026
Valberedningens förslag

Årsmötet – frågor och svar

Vem har rösträtt och närvarorätt på årsmötet?
Alla POSK-medlemmar är välkomna att delta vid årsmötet. Röstberättigade är de ombud som utsetts av stiftsföreningarna. I våra stadgar står det (§11):
Stiftsförening har rätt att företrädas av minst tre röstberättigade ombud. En stiftsförening, som har fler än tio lokala grupper har rätt att företrädas av ytterligare ett ombud för varje därutöver påbörjat femtal grupper. Stiftsförening, som utsett ombud, ska till POSKs styrelse anmäla vilka de utsett och dessas adresser. Sådan anmälan ska ha inkommit till styrelsen senast tre veckor före medlemsmötet.

1-10 föreningar = 3 ombud
11-15 föreningar = 4 ombud
16-20 föreningar = 5 ombud
osv…

Enskilda medlemmar i POSK tillhörande utlandskyrkan äger rätt att företrädas av ett ombud. Detta utses av de enskilda medlemmarna, vilka därvid har lika rätt.

Vem betalar för min resa?
Enligt ett policybeslut i styrelsen betalar stiftsorganisationerna för sina ombuds resor till årsmötet.
RiksPOSK står för alla andra kostnader (mat och ev logi).
Ombud kan bara få möjlighet att övernatta om det inte är möjligt att resa samma dag och vara framme i Stockholm när själva årsmötesförhandlingarna startar.

Hur hittar jag till S:t Ansgars kyrka? NY PLATS!
Mötet genomförs i S:t Ansgars kyrka och församlingshuset i Alvik, adress Vidängsvägen 11, Bromma.

Från Stockholm C tar du dig enklast med T-banans gröna linje 17, 18 eller 19 mot Alvik, Hässelby strand eller Åkeshov och kliver av vid station Alvik för att därefter gå mot Tranebergsplan, ca 150 meters promenad.

Vem har rätt att skicka en motion?
Stiftsföreningar, lokala grupper och enskilda medlemmar har rätt att väcka ärenden till årsmötet genom att skicka en motion. Sista dag att lämna in en motion var den 13 april.