fbpx

POSK-eftermiddag 2015

Under 2015 ordnade POSK ingen gemensam stor kyrkodagshelg.
Istället inbjöd vi alla stiftsföreningsstyrelser till en POSK-eftermiddag i samband med Teologifestivalen 2015 i Uppsala, 6-8 februari.
http://svenskakyrkan.se/teologifestivalen

Därutöver föreslog vi  stiftsorganisationerna att ordna regionala kyrkodagar (gärna några stift tillsammans).

  • Göteborg, Karlstad och Skara hade en sådan regional kyrkodag den 11 april i Vänersborg.

Ur programmet under POSK-eftermiddagen 8 februari:

13.00 Lunchpåse för alla anmälda
13.20 Välkomna – Hans-Olof Andrén
13.30 Kyrkohandboken – vad händer? Torvald Johansson och Anna Lundblad Mårtensson
14.00 Mind the Gap – hur kan stiftsorganisationerna jobba vidare? – Sofia Särdqvist och Lars-Gunnar Frisk
14.30 Bensträckare, nätverkande, kaffe
15.00 Fastighets- och utjämningssystemet. Per Lindberg.
15.20 POSK:s programarbete inför nästa mandatperiod – Hans-Olof Andrén
15.40 Hur fungerar den nya Svenska kyrkans nya organisation på lokal nivå – vi delar erfarenheter. Hans-Olof Andrén och Anna Lundblad Mårtensson

Material från eftermiddagen finns publicerade på intranätet.

KONTAKTPERSONER I STYRELSEN

Styrelsen har delat upp stiften emellan sig och tar särskilt ansvar för vissa stift. De känner ett särskilt ansvar för ert stift och deltar gärna om de har möjlighet i regionala kyrkodagar eller medlemsmöten.
Göteborgs stift – Mats Rimborg
Härnösands stift – Hans-Olof Andrén
Karlstads stift – Per Lindberg
Linköpings stift – Anna Lundblad Mårtensson
Luleå stift – Lars-Gunnar Frisk
Lunds stift – Lena Petersson
Skara stift – Per Lindberg
Stockholms stift – Anders Roos
Strängnäs stift – Anna Lundblad Mårtensson
Uppsala stift – Eva Noreborg
Visby stift Anders Roos
Västerås stift – Anneli Rosén
Växjö stift – Anders Roos