POSK i Hammarby församling

Hammarby församling är en av tre församlingar i Upplands Väsby kommun. Vi har två kyrkor i församlingen, Hammarby kyrka som är från medeltiden och Vilunda kyrka som är från 1970-talet.

POSK är en stark röst för en kyrka fri från partipolitik. En kyrka där engagemanget för kyrkan – och inte allmänpolitiska åsikter – får styra. En kyrka där vi gläds över mångfalden, möter varandra med respekt och talar tydligt om Jesus Kristus.

Kyrkan är en gemenskap av troende och inte åsiktsgemenskap. Grundinställningen för POSK är att alla ska kunna känna att de kan rymmas, men ändå ha en egen uppfattning i olika frågor. Det är vår tro på Kristus som är grunden för vår gemenskap och vårt både enskilda och gemensamma engagemang.

Är du engagerad i kyrkan så välkomnar vi dig att ta steget vidare och bli förtroendevald. Ditt engagemang för kyrkan är värdefullt.

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Hammarby församling ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan.

 

Kontakt: hammarby@posk.se