fbpx

Efter valet

Kyrkoval 2017 är över.
När detta skrivs har vi bara det preliminära valresultatet, men siffrorna är som helhet imponerande för POSK: Det prelinära resultatet visar att antalet POSK-röster ökat till 158 217. Det innebär en ökning på 54 552 röster, eller 53 procent, jämfört med det slutliga resultatet på 103 665 röster 2013.
När valet är sluträknat kommer summan, och ökningen, att vara ännu högre.

Här samlar vi information

om resultatet av kyrkovalet. Statistik, sammanställningar och kommentarer, länkar och tips. Se länkar i undermenyn • Efter valet till vänster!

Räknare

Efter förra kyrkovalet publicerades en enkel och mycket användbar räknare som kunde användas som hjälpmedel inför valberedningsarbetet i stift och församlingar. Vi har efterlyst en liknande räknare även i år, men ännu inte fått någon respons från valkansliet. Så snart räknaren publiceras så lägger vi in länken på denna sida.

I vänstermenyn

lägger vi till att börja med in en sammanställning av antalet fast mandat i de olika stiften, enligt kyrkostyrelsens beslut. Där framgår även den preliminära mandatfördelningen mellan stiften efter valet, inklusive utjämningsmandat. Sa,t en jämförelse med 2013.