fbpx

POSKs Kyrkodagar i Nässjö 2018

Kyrkodagarna 2018 hölls i Nässjö församlings församlingshem Mariagården den 3-4 februari.
De började med lunch klockan 12.00 på lördagen och avslutades på söndagen klockan 15.00.
Det övergripande temat för dagarna var "Nyvald-Omvald".

Lördag

12.00 Lunch
13.00 Kyrkodagarnas öppnande med information av POSKs ordförande Hans-Olof Andrén.

13.15 Pass I Svenska kyrkan analyserad. 
Föredrag och samtal med Andreas Sandberg, Svenska kyrkans analysenhet.
Vi fick en presentation av Svenska kyrkans analysenhet vad deras arbete och uppdrag är.
Samt information om:

  • Svenska kyrkans medlemskår under förändring
  • SIFO-undersökning om Svenska kyrkan
  • Kyrkovalet, analys av valresultat och valdeltagande
  • Presentation av en undersökning om församlingsrådens arbete

15.30 Fika

16.00 Pass II Kyrkans demokrati
Föredrag och samtal med Anders Bexell, f.d. stiftsdirektor i Göteborg.
Vi fick lyssna till ett föredrag om kyrklig demokrati, varför indirekta val till kyrkomöte och stiftsfullmäktige bör införas, och församlings- och kyrkosynens betydelse för demokratin.

17.30 Middag

19.00 Pass III

  • Samling med stiftsföreningarnas ordförande
  • Att vara förtroendevald för POSK
  • Hur följer vi upp våra handlingsprogram mellan valen?

Under denna punkt samlades POSKs stiftsföreningarnas ordförande för att samtala om hur det gått i kyrkovalet ute i stiften. Stämma av läget efter valet och de uppgifter som ligger framöver, under mandatperidoen och inför kyrkovalet 2021.
De som inte var med på denna samling kunde då välja att antingen lära sig mer om att vara förtroendevald för POSK eller hur vi följer upp våra handlingsprogram mellan valen.

Gunvor Hagelberg, f.d. kanslichef, Svenska kyrkan i Mölndal, tidigare förbundsordförande i Riksförbundet Kyrkans Ungdom och POSKs första kyrkostyrelseledamot, pratade om ”Åsiktsfriheten” i POSK vs hänsyn och ansvarstagande – Att vara minoritet eller majoritet – POSK som en enande kraft – Samverkan, förtroende, allianser. Med mera.

Sofia Särdquist ledde en workshop kring hur vi kan jobba, enligt ”MTG-metoden”, för att förverkliga våra program under mandatperioden mellan kyrkovalen. Hur kan vi lyfta de olika frågorna på ett planerat sätt, i våra lokalgrupper, och på stifts- och riksnivå. Motioner, opinionsbildning, insändare/debatt med mera.

21.00 Kvällsandakt

Söndag

09.00 Pass IV POSKs egen valanalys
POSKs informatör Lars-Gunnar Frisk sammanfattade och drog slutsatser och lärdomar för POSK av Kyrkovalet 2017. Hur lyckades vi? Vilka är utvecklingstendenserna? Hur behöver vi rusta oss för att ta ännu ett rejält kliv i nästa kyrkoval?

11.00 Mässa i Nässjö kyrka
12.30 Lunch

09.00 Pass V Kyrkovalet mellan kyrka och politik
Föredrag och samtal med Jan Strid, forskare vid SOM-institutet.
Gav oss ett forskarperspektiv på kyrkoval, och kommentarer och analys kring ”S-SD-fixeringen” i kyrkovalskampanjen och dess mediebevakning. Hur de egentliga kyrkliga frågorna helt kom bort, hur partiernas propagandaresurser dominerade valkampanjen.

15.00 Avslutning