fbpx

Årsmöte 2022

Information inför årsmötet i Mjölby 7 maj

POSKs riksorganisation håller årsmöte lördagen den 7 maj 2022 i Mjölby.

Program för dagen

10.30 Öppnar för registrering och fika
12.00 Mässa i Mjölby kyrka
12.30 Lunch
13.30 Årsmötesförhandlingar
15.00 Ett pass om ”församlingen i centrum”
16.00 Avslutning och fika

Anmälan till årsmötet

Alla måste anmäla sig för att vi skall kunna beräkna mat, fika och dylikt.
Sista dag för anmälan har passerat.

Handlingar

Här hittar du de aktuella handlingarna till årsmötet:
Föredragningslista
Verksamhetsberättelse 2021
Räkenskaper 2021
Revisionsberättelse
Motion till årsmötet
Motionssvar
Ekonomi 2021-2025
Valberedningens förslag

Årsmötet – frågor och svar

Vem har rösträtt och närvarorätt på årsmötet?
Alla POSK-medlemmar är välkomna att delta vid årsmötet. Röstberättigade är de ombud som utsetts av stiftsföreningarna. I våra stadgar står det (§11):
Stiftsförening har rätt att företrädas av minst tre röstberättigade ombud. En stiftsförening, som har fler än tio lokala grupper har rätt att företrädas av ytterligare ett ombud för varje därutöver påbörjat femtal grupper. Stiftsförening, som utsett ombud, ska till POSKs styrelse anmäla vilka de utsett och dessas adresser. Sådan anmälan ska ha inkommit till styrelsen senast tre veckor före medlemsmötet.

1-10 föreningar = 3 ombud
11-15 föreningar = 4 ombud
16-20 föreningar = 5 ombud
osv…

Enskilda medlemmar i POSK tillhörande utlandskyrkan äger rätt att företrädas av ett ombud. Detta utses av de enskilda medlemmarna, vilka därvid har lika rätt.

Vem betalar för min resa?
Enligt ett policybeslut i styrelsen betalar stiftsorganisationerna för sina ombuds resor till årsmötet.
RiksPOSK står för alla andra kostnader (mat och ev logi).
Ett ombud kan bara få möjlighet att övernatta om det inte är möjligt att resa samma dag och vara framme i Mjölby när själva årsmötesförhandlingarna startar.

Hur hittar jag till Mjölby församlingshem?
Mjölby församlingshem ligger på Axel Träffs gata 6 centralt i Mjölby. Här nedan kan du se platsen på en karta.

  • Om du kommer med tåg till stationen är det en promenad på ca 700 meter till församlingshemmet.
  • Om du kommer med bil på E4 söderifrån tar du avfart 108 och kommer du norrifrån så är det avfart 109.

Foto: L.G.foto, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons