fbpx

Kortprogram 2021 – olika versioner

Här finner ni POSKs kortprogram i olika versioner – stående och liggande, med och utan baksida, samt en ren textversion.

Högsmalt format

Kortprogrammet i högsmalt format. Ett stående A4 blad som trycks på båda sidor och viks på mitten.

Kortprogram stående.pdf
Huvudversion. Denna trycks i en större upplaga under mars 2021 och distribueras då till stiftsföreningarna.
Hör med er stiftsförening för att få en lokal upplaga till er grupp. Filen ovan går att använda för att dela programmet eller skriva ut det.

Kortprogram stående, tom baksida.pdf
Kan användas av lokalgrupper och stiftsföreningar som ett enkelt sätt att skapa ett lokalt program – med eget innehåll på baksidan. Lämpligt att skriva ut i mindre upplagor. Går att göra ett lokalt påtryck på den tomma baksidan.

Kortprogram stående, mall.docx
Kan användas av lokalgrupper och stiftsföreningar som ett enkelt sätt att skapa ett lokalt program – med eget innehåll på baksidan eller lägga en egen bild över den befintliga. En mall gjord i Word där du kan redigera och lägga till egen text på baksidan. De rätta typsnitten kan du ladda ner till din dator. Du hittar dem på sidan för vår grafiska profil.

A5 format

Kortprogrammet i A5 format. Ett liggande A4 blad som trycks på båda sidor och viks på mitten.

Kortprogram liggande.pdf
Kortprogrammet i sin helhet i ett annat format. Kan användas till att skriva ut.

Kortprogram liggande, tom baksida.pdf
Kan användas av lokalgrupper och stiftsföreningar som ett enkelt sätt att skapa ett lokalt program – med eget innehåll på baksidan. Lämpligt att skriva ut i mindre upplagor. Går att göra ett lokalt påtryck på den tomma baksidan.

Kortprogram liggande, mall.docx
Kan användas av lokalgrupper och stiftsföreningar som ett enkelt sätt att skapa ett lokalt program – med eget innehåll på baksidan eller lägga en egen bild över den befintliga. En mall gjord i Word där du kan redigera och lägga till egen text på baksidan. De rätta typsnitten kan du ladda ner till din dator. Du hittar dem på sidan för vår grafiska profil.

Textversion

Kortprogrammet i en ren textversion.

Kortprogram text.pdf
Kortprogram text.docx
Kan användas av dem som vill plocka delar av kortprogrammet och infoga i egna programtexter eller bara vill läsa texten i sin något mer rena form.

Layoutprogram

Om ni har möjlighet eller tillgång att arbeta i det professionella layoutprogrammet InDesign så kan vi skicka en originalfil av kortprogrammet som går att använda för att redigera och komplettera kortprogrammet. Hör av er isåfall! Kontaktuppgifter längst ner på sidan.