fbpx

POSKs digitala kyrkodag 2021

På grund av den rådande pandemin så hålls våra årliga kyrkodagar digitalt istället, dessutom så blir det en kyrkodag istället för flera.

Välkommen till POSKs digitala kyrkodag den 6 februari 2021!

Kyrkodagen kommer att ha temat ”Församlingen i centrum”. Programmet pågår mellan 9.00–16.30.
På kvällen finns det också möjlighet för den som vill att återigen koppla upp sig för en stunds mingel!
Kom och gå som du vill och delta i de samtal som blir och prata med andra POSKare.

Din anmälan behöver vi senast den 3 februari.
Vi använder oss av Zoom för att genomföra mötet. De som anmält sig kommer dagen innan mötet få mer information om dagen och länk till mötet.

Program:

09.00 Välkomna!
09.15 Församlingen i centrum
Biskop Thomas Petersson
Församlingen är den primära enheten inom Svenska kyrkan. Här lyfts tankar kring dagens tema, församlingen i centrum. Passet avslutas med ett kort samtal i det digitala rummet.
10.15 Bensträckare
10.30 Kommunikation som mission
Magdalena Widmark
Kommunikation som mission är ett projekt som syftar till att lyfta församlingarnas praktiska och strategiska förmåga att skapa effektiv kommunikation. Passet avslutas med ett kort samtal i det digitala rummet.
11.45 Lunchpaus
12.45 Kommunikation för nomineringsgrupp
Torgny Lindén
Ett pass om kommunikation och att nå ut som nomineringsgrupp i kyrkovalet. Passet avslutas med ett kort samtal i det digitala rummet.
13.45 Bensträckare
14.00 Gruppass 1
Du väljer ett av de fyra alternativen nedan. Passen inleds med en introduktion och är sedan öppna för samtal.

1. Församlingsråden en resurs och möjlighet
Anna Lundblad, Peter Lundborg
Ett samtal om hur det går att arbeta med församlingsråd och se möjligheten med dem. De är och ska vara en resurs i pastoratets arbete. Hur gör vi dem till det?

2. Uppdraget som förtroendevald POSKare
Amanda Carlshamre
Ett samtal kring uppdraget att vara förtroendevald. Hur stärker vi oss själva i det och vad är det som är specifikt att vara förtroendevald och representera POSK?

3. Hur nå ut till olika målgrupper i kyrkovalet?
Toivo Sjörén
Ett samtal och en kort genomgång hur värderingar och attityder påverkar hur man tar till sig olika budskap.

4. Diakoni i församlingen
Marie Rydén Davoust
Ett samtal kring diakoni i församlingen och hur den har utvecklats och spelar en stor roll i församlingens verksamhet. Om vilka möjligheter och utmaningar som finns.

5. Indirekta val
Hans-Olof Andrén
Ett samtal om indirekta val, hur det skulle fungera och varför det bättre stämmer överens med den kyrkosyn som POSK har.

6. Kyrkosyn
Erik Eckerdal
Vilken kyrkosyn är det Svenska kyrkan har och vad är det POSK menar med att vi behöver ett system som bättre stämmer överens med denna kyrkosyn?

14.45 Bensträckare
15.00 Gruppass 2
Du väljer ett av de fyra alternativen nedan. Passen inleds med en introduktion och är sedan öppna för samtal. 

1. Församlingsråden en resurs och möjlighet
Anna Lundblad, Peter Lundborg
Ett samtal om hur det går att arbeta med församlingsråd och se möjligheten med dem. De är och ska vara en resurs i pastoratets arbete. Hur gör vi dem till det?

2. Uppdraget som förtroendevald POSKare
Amanda Carlshamre
Ett samtal kring uppdraget att vara förtroendevald. Hur stärker vi oss själva i det och vad är det som är specifikt att vara förtroendevald och representera POSK?

3. Hur nå ut till olika målgrupper i kyrkovalet?
Toivo Sjörén
Ett samtal och en kort genomgång hur värderingar och attityder påverkar hur man tar till sig olika budskap.

4. Diakoni i församlingen
Marie Rydén Davoust
Ett samtal kring diakoni i församlingen och hur den har utvecklats och spelar en stor roll i församlingens verksamhet. Om vilka möjligheter och utmaningar som finns.

5. Indirekta val
Hans-Olof Andrén
Ett samtal om indirekta val, hur det skulle fungera och varför det bättre stämmer överens med den kyrkosyn som POSK har.

6. Kyrkosyn
Erik Eckerdal
Vilken kyrkosyn är det Svenska kyrkan har och vad är det POSK menar med att vi behöver ett system som bättre stämmer överens med denna kyrkosyn?

15.45 Bensträckare
16.00 Information inför kyrkovalet
Victor Ramström, m. fl.
Blandad information kring POSKs arbete fram till kyrkovalet. Olika insatser som kommer att göras, information kring material med mera.
16.30 Avslutas kyrkodagen
19–21 Det digitala rummet öppet för mingel!

Presentation:

Biskop Thomas Petersson
Biskop i Visby stift och har erfarenhet från flera olika delar av Svenska kyrkans verksamhet. Som präst och kyrkoherde i Linköpings stift, som kyrkoherde i Berlin och domprost i Växjö.

Magdalena Widmark
Är analysansvarig för kommunikationsverksamheten vid kyrkokansliet och projektledare för kommunikation som mission. Har sedan 2015 arbetat med att analysera kommunikationsverksamheten, med fokus på församlingarnas kommunikativa förmåga och hur Svenska kyrkan kan kommunicera effektivt.

Torgny Lindén
Är kommunikatör och pressekreterare vid Göteborgs stift. Har många års erfarenhet av kommunikationsarbete inom Svenska kyrkan. Har under hösten haft utbildning för nomineringsgrupper i Göteborgs stift om kommunikation.

Anna Lundblad
Ordförande i kyrkorådet i Linköping och ersättare i POSKs styrelse. Tidigare ledamot i kyrkostyrelsen och dess arbetsutskott. Har arbetat mycket med frågan kring församlingsråd.

Peter Lundborg
Tidigare Domprost i Linköping och väl insatt i arbetet med församlingsråd i Linköpings domkyrkopastorat.

Amanda Carlshamre
Ordförande för POSK och ledamot i kyrkomötet. Studerar med målet att bli diakon och arbetar ekumeniskt vid Sveriges Kristna Råd.

Toivo Sjörén
Förtroendevald för POSK i Stockholm och opinionschef för Kantar Sifo med en bred erfarenhet kring hur budskap når fram och hur värderingar påverkar hur de tas emot.

Marie Rydén Davoust
Vice ordförande för POSK och ledamot i kyrkostyrelsen. Projektledare i Strängnäs domkyrkoförsamling och i slutfasen av studier till diakon.

Hans-Olof Andrén
Mångårig ordförande för POSK och ledamot i kyrkomötet. Har skrivit en småskrift kring indirekta val och är väl insatt i frågan.

Erik Eckerdal
Direktor för Samariterhemmet i Uppsala och sitter i POSKs styrelse. Har skrivit en småskrift kring kyrkosyn som kommer att lanseras inom kort.

Victor Ramström
Informatör för POSK och förtroendevald i Kalmar pastorat, Växjö stift och ledamot i kyrkomötet.