fbpx

Mandatfördelning i kyrkomötet, mellan stiften
Fasta och utjämningsmandat

I kyrkomötesvalet har varje stift ett visst antal fasta mandat, sammanlagt 227 stycken.
Vid den preliminära röstsammanräkningen och beräkning av mandatfördelningen finns även de 22 s.k. utjämningsmandaten med. Dessa fördelar sig "oregelbundet" och kan ge proportionellt större fördelning till vissa stift.
Vid den slutliga sammanräkningen kan mandatfördelningen mellan stiften alltså komma att se annorlunda ut.

 

Stift 2017
Fasta mandat
Fasta+utjämn.
Preliminärt
Fasta+utjämn.
slutlig
2013, slutlig
Stockholms stift 37 44 40
Lunds stift 32 34 34
Göteborgs stift 30 31 31
Uppsala stift 18 22 20
Växjö stift 16 17 17
Linköpings stift 14 18 15
Luleå stift 14 17 18
Skara stift 14 14 16
Strängnäs stift 14 15 16
Västerås stift 14 15 18
Härnösands stift 10 10 11
Karlstads stift 10 10 11
Visby stift 2 2 2
Utlandskyrkan 2 2 2 2
Summa: 227 251 2 251