fbpx

POSKs digitala kyrkodag 2022

Även 2022 så arrangerar POSK en digital kyrkodag på grund av den rådande pandemin.

Välkommen till POSKs digitala kyrkodag den 22 januari 2022!

Kyrkodagen kommer att ha temat Nyvald – omvald. Programmet pågår mellan 9.00–15.00.

Din anmälan behöver vi senast den 19 januari. Här anmäler du dig!
Vi använder oss av Zoom för att genomföra mötet. De som anmält sig kommer dagen innan mötet få mer information om dagen och länk till mötet.

Program:

09.00 Inledning
Amanda Carlshamre, ordförande för POSK
09.30 Utvärdering kyrkovalet 2021
Victor Ramström, informatör för POSK
En analys och genomgång av valresultat och insatser vid förra årets kyrkoval och presentation av resultatet av den enkät som medlemmar svarat på under hösten.
10.30 Bensträckare
10.45 Din roll som förtroendevald 
Jonas Eek och Martina Croner
Inspiration och information om uppdraget som förtroendevald och vilka möjligheter som finns att kunna få lära sig mer. Jonas Eek är opinionschef på Kyrkans Tidning och Martina Croner är utbildningsansvarig på Verbum.
12.00 Lunchpaus
13.00 Nätverk inom POSK
Hur kan vi inom POSK lära oss, inspireras och hjälpa varandra i de olika förtroendeuppdrag vi är valda till? Under detta pass delas vi in i några mindre grupper för att få samtala om vilka behov av nätverkande som finns och för att dela erfarenheter med varandra.
14.00 Bensträckare
14.10 Aktuell information
14.30 Frågestund

 

Välkommen att delta!