Nora bergslagsförsamling

Det politiskt obundna alternativet i kyrkovalet

Vi vill verka för

  • En kyrka fri från partipolitik med enkla och kostnadseffektiva val.
  • En nära, öppen kyrka som är synlig och välkomnande
  • En kyrka som värnar och gör skillnad.
  • En kyrka som står på de utsattas sida.
  • Slå vakt om den goda arbetsmiljön som nu enligt Arbetsmiljöverket uppnåtts i församlingen.
  • Utökad satsning på ungdomar och ungdomsmusik

Kontakt i Nora:

Ida Wedberg Andersson
ida6000[a]hotmail.com

Peter Bernövall
peterbernovall[a]gmail.com

På bilden:

Delar av POSK gruppen i Nora