fbpx

Starta en Svenska kyrkans egen bank

2013 07 25

”-Varför skulle inte en kyrkans egen bank vara lika rimlig som ICA-banken?” säger Bertil Persson, ledamot i kyrkostyrelsen och kyrkomötet, och föreslår, i en motion till årets kyrkomöte, att Svenska kyrkan undersöker möjligheten att starta en egen bank.

Till följd av utveckling inom den finansiella sektorn upplever många församlingar och pastorat att man hamnar i kläm. Den egna ekonomin är inte stor nog att göra församlingen intressant som kund hos bankerna. Utvecklingen i fråga om kontanthanteringen är ett tydligt exempel. Trots att det är uppenbart att Svenska kyrkan behöver banktjänster för att sköta kollekter så blir det allt färre bankkontor som tar emot kontanter. Bankernas kunskap om Svenska kyrkan har också minskat.

Ett exempel är att en av storbankerna nyligen krävde pantbrev för att låna ut pengar till anläggande av en begravningsplats och, när detta inte visade sig tillåtet, krävde en mycket hög ränta, trots att rätten att utdebitera begravningsavgift rimligen borde ha utgjort fullgod säkerhet.

År 2005 behandlades en motion om inrättade av Svenska kyrkans bank. Motionen vann utskottets men inte kyrkomötets bifall. Sedan dess har förutsättningarna för att driva företagsanknutna banker ändrats radikalt och fler organisationer ser nu möjligheter att kombinera ordinarie verksamhet med någon form av bankverksamhet och att t.ex. kunna tillhandahålla kontokort.

Utvecklingen i vårt eget bolag Kyrkans försäkring AB är ett lyckat exempel på riktade finansiella tjänster för enheter inom Svenska kyrkan. Svenska kyrkan har också en egen pensionslösning genom Kyrkans Pensionskassa. En idé vore att söka ett samarbete om utveckling av andra finansiella tjänster i samverkan med det Kyrkans försäkring AB.

Fakta:

Motionstiden för motioner till kyrkomötet gick ut kl 16.00 den 24 juli.
Motionen heter: (2013:27) Utveckling av finansiella tjänster av Bertil Persson m.fl. och kan sökas på Svenska kyrkans gamla webbplats:
www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=897187

Inlägg om bank av Bertil Persson på POSKs blogg:
Kyrkans egen bank

Bertil Persson har suttit i kyrkomötet under flera perioder och är också ersättare i kyrkostyrelsen. Han är ordförande i Svenska kyrkans kapitalförvaltningsråd.
Tidigare uppdrag: Riksbankdirektör samt rådgivare i IMF. Mellan 1999 och 2006 ordförande i Kyrkofondens styrelse.

Kontakt:

Bertil Persson
bertil.persson@svenskakyrkan.se
073-312 13 47
08-510 123 89

Hans-Olof Andrén (ordförande i POSK Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan)
hans-olof.andren@svenskakyrkan.se
070-952 22 36