fbpx

Våra huvudfrågor i valet 2017

Huvudfrågor inför mandatperioden 2018-2021

Bland de många frågor och ämnesområden som berörs i POSKs handlingsprogram inför valet och den kommande mandatperioden, har vi valt ut tre områden som vi kommer att uppmärksamma och lyfta fram speciellt i kampanjen inför kyrkovalet 2017. Det är Bryt partpolitiseringenMångfald och respekt samt Kyrkomusikens kraft.

1. Bryt partipolitiseringen!

Fler och fler av Svenska kyrkans medlemmar tycker det är dags för en reformering av kyrkans organisation för beslutsfattande. Det är orimligt att sekulära politiska partier utövar inflytande och styr i kyrkan. Huvudfrågorna i en kyrka är inte partipolitiska utan teologiska. Reformationsåret 2017 kan förhoppningsvis innebära att vi tar ett stort steg i riktning mot att begränsa det partipolitiska inflytandet, genom att de obundna krafterna i kyrkan blir betydligt fler i de beslutande församlingarna. Under den här länken samlar vi de blogginlägg som berör partipolitiseringen, dess följder och avigsidor.

2. Mångfald och respekt!

Svenska kyrkan har en stor bredd, och innefattar en mångfald av olika kyrkliga inriktningar och traditioner. Detta innebär en rikedom, som är en tillgång och inte ett problem. POSK bejakar mångfalden och menar att olika uppfattningar och fromhetstraditioner kan leva sida vid sida, med respekt för dem som tänker annorlunda. Kyrkan är en gemenskap av troende och inte en åsiktsgemenskap. POSK vill också värna samtalsklimatet inom kyrkan, där sakfrågor snarare än personangrepp får prägla debatt och inomkyrklig kritik. Här kan du läsa våra blogginlägg med anknytning till detta tema.

3. Kyrkomusikens kraft!

Musiken är en Guds gåva och en omistlig del av ett levande kyrkoliv. Kyrkomusiken bidrar till att bära, utforska och fördjupa tron. Svenska kyrkan har ett rikt musikaliskt arv, en kulturskatt som POSK vill förvalta och utveckla vidare. Körsången har en särskild betydelse, som folkrörelse och som uttryck för ideellt engagemang. Här finner du blogginläggen med anknytning till kyrkomusikens betydelse.

 

Här kan du läsa om andra frågor som varit aktuella under nuvarande mandatperiod, 2014-2017.

______________________________________________________
Procession. Gudstjänst i Sigtuna kyrka, aug. 2015. Foto: Lars-Gunnar Frisk