POSK i Roslagens norra pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.

Vi i POSK vill stärka Svenska kyrkans roll i det offentliga rummet genom lokal närvaro i alla delar av pastoratet. Vi vill att Svenska kyrkan skall vara en pålitlig kraft för människor i glädje såväl som i sorg.

Den slutgiltiga sammanräkningen av 2021 års kyrkoval är nu klar.

 

POSK ökar från 7 mandat till 15 mandat och blir därmed den största kyrkofullmäktigegruppen i Roslagens norra pastorat.

Vi vill rikta ett stort och varmt tack till er alla som med förtroende har valt att rösta på POSK i årets kyrkoval!

 

 

 

 

 

 

Toppbild: Öregrunds kyrka. Foto: Av Kristian Frisk from Jamnagar –  CC BY-SA 2.0,