POSK i Roslagens norra pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Roslagens norra pastorat ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Välkommen!

1 januari 2017 gick Frösåkers församling och Öregrund-Gräsö församling ihop i ett nytt pastorat, Roslagens norra Pastorat.

Kontaktperson:
Anna-Lena Arousell Berglund (stiftsföreningen)
0652-303 25
anna-lena.berglund@svenskakyrkan.se

 

 

Toppbild: Öregrunds kyrka. Foto: Av Kristian Frisk from Jamnagar –  CC BY-SA 2.0,