Luther har sina avigsidor också

Många böcker uppslagna och uppspikade på en vägg så det är det enda som syns

Den sjuttonde mars skriver Peter Cornell på Expressen kulturdebattsida om Martin Luthers skrift ”Om judarna och deras lögner”. Han har rätt i det han skriver, och det bör nog uppmärksammas lite tydligare att Luther inte alltigenom hade goda tankar och idéer.

Cristina Grenholm besvarar kritiken som Svenska kyrkan får av Cornell på ett tydligt sätt. Svenska kyrkan firar reformationen och allt det goda som det fört med sig. Samtidigt är vi kritiska till och tar även avstånd från denna text som Luther lämnat efter sig.

Som jag ser det så är det reformationen i sig som vi firar. Inte Luther som person, även om han är reformationens fader. Reformationen ser jag dessutom som ständigt pågående. Det innebär att vi idag ifrågasätter de goda idéerna likaväl som de mindre bra, och ibland till och med onda, tankegångarna.

Ibland kan jag dock uppleva att det finns vissa som inte kan ta till sig det goda för de bara ser det onda. Då missas lätt att se att vi är många som klarar av att hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Vilket Svenska kyrkan gör så bra, trots kritiken, under reformationsåret 2017.

Dags att söka kulturstipendium

Varje år utlyser Svenska kyrkan fem kulturstipendier på sammanlagt 500 000 kronor inom konstområdena litteratur, musik, film, bildkonst och teater. Senast den 15 maj kan du söka stipendium om du har något projekt på gång som uppmuntrar till nyskapande arbeten om tro- och livsfrågor, och utbyten mellan kulturutövare och kyrka.

Här kan du läsa mer om Svenska kyrkans kulturstipendium och om hur du söker. https://www.svenskakyrkan.se/om-svenska-kyrkans-kulturstipendier https://www.svenskakyrkan.se/kulturstipendium

 

POSK skriver i sitt program:
Tro och kultur är tvillingar, tätt sammanflätade och ger varandra inspiration och näring. Människor uttrycker sin tro på olika sätt i bild, litteratur, arkitektur, rörelser, musik med mera. Tron får sin inspiration och fördjupning i samspelet med kulturen. Svenska kyrkan är och bär i sina olika verksamheter en väsentlig del av det svenska kulturlivet. Därför måste respekten och förtroendet mellan kyrkan och olika kulturinstitutioner behållas och fördjupas.

Det är viktigt att kontakten mellan kyrkan och kulturlivet breddas och att kyrkorummet utformas och ger utrymme för vårt behov av att tolka tron. Så har skett i alla tider, och det är viktigt att det fortsätter så att inte enbart äldre tiders trostolkning kommer till uttryck. Det samtida kulturlivet ska ges möjligheter att samspela med nutidens tro. Svenska kyrkans kulturstipendier är ett sätt. Församlingen bör samverka med det lokala kulturlivet på många sätt.

Svenska kyrkans kulturarbete behöver utvecklas och förnyas. Vi måste i dialog ständigt söka nya språk för vår kristna tro. Här är också internationella kontakter viktiga.

Under mandatperioden 2018-2021 kommer POSK att verka för:
att arbeta för möjligheter att söka kulturmedel för kyrkans musik.
att öka församlingarnas samverkan med det lokala kulturlivet.

Kyrkohandboksförslaget överlämnat till kyrkostyrelsen

I torsdags överlämnade revisiongruppens ordförande, biskop emeritus Esbjörn Hagberg, det reviderade handboksförslaget till kyrkostyrelsen.

En nyhet som verkligen inte passerat bloggen obemärkt förbi även om jag inte uppmärksammat detta här ännu. Nu har POSKs ledamöter i kyrkostyrelsen fått ett omfattande uppdrag att nogsamt gå igenom det reviderade kyrkohandboksförslaget för att skapa sig en uppfattning om hur POSK ska gå vidare för nu. Utgångspunkten är fortfarande densamma som vi skrev om i bloggen juni 2015 (tyvärr har det inlägget försvunnit) och som Mattias Lundberg uppmärksammade strax därefter i ett långt inlägg på Signum.

Bloggen ber att få återkomma i frågan framöver.

Fisken som symbol

Fisken är ett av de äldsta kristna igenkänningstecknen. Under förföljelserna av kristna under Romartiden kände de igen en annan kristen genom att bära ett smycke formad som en fisk eller att rita en fisk. För att säkerställa att den person man mötte var kristen ritade man en båge i sanden. Denna båge utgjorde ena halvan av fisken. Om den andre då var kristen, ritade denne den andra halvan av fisken. På så sätt kunde man testa varandra genom tecknet istället för att säga det rätt ut och riskera att bli avslöjad inför romarna. För detta tecken visste romarna inte om.

Men varför en fisk?

Det finns många teorier kring varför det just blev fisken som blev de tidiga kristnas symbol. En av dem är att begynnelsebokstäverna i den tidiga trosbekännelsen på grekiska bildar ordet ICHTHYS (ΙΧΘΥΣ) – som betydde fisk.
I – Jesus, CH – Kristus, TH – Guds, Y – Son, S – Frälsare.

I Matteusevangeliet (17:24-ff) berättas om en fisk som kommer med en lösepenning för att befria lärjungarna från deras skuld.

I Markusevangeliet (1:16-ff) kallar Jesus sina första lärjungar med ordet ”människofiskare”.

En del teorier tolkar tecknet som ett arv från babylonisk mytologi.

Söndagens rubrik: Kampen mot ondskan

Rubriken kan inte kännas mer aktuell än så. Det känns som om ondskan växer sig starkare för var dag. Kommer närmare. Kryper under skinnet på mig. Det är så mycket som händer i världen just nu som känns så ondskefullt. Det som händer i USA, Syrien och Turkiet … Även i Sverige finns det krafter som verkar få sin energi från ondska.

Försöker hitta godhet. Hittar små guldkorn. Följer dem och inser snart att det finns så mycket godhet i världen. Att det stämmer så bra – tillsammans är vi starka. Tron kan verkligen flytta berg. Vi får inte låta oss tystas. För om de goda rösterna tystnar så har ondskan vunnit.

Läser i bibeln. Söker tröst hos Gud. Funderar över vad Jesus hade gjort. Läser en text (på engelska) som parafraserar Bibeln. Jag är inte ensam om mina reflektioner. Läser tankar inför helgen. Känner att tron är viktigast. Gud är kärlek. Finner ro. Känner mig trygg.

Ett halvt år kvar till kyrkovalet!

Idag är det exakt sex månader kvar till kyrkovalet. Den första av dessa månader bör vi se till att jobba hårt för att fylla våra listor med många kyrkligt engagerade medmänniskor! Så prata med bänkgrannen på söndagens gudstjänst, kanske sitter det någon där och inte visste att de alltid drömt om att engagera sig lite mer i församlingen 🙂

Efter påsk infaller sedan en lite lugnare period då vi kan samla kraft. Men det finns ändå saker att göra: Fundera på vad ni behöver för material. Skriva debattartiklar för att sedan skicka in dem i slutet av sommaren. Formulera lokala valfrågor. Titta på goda exempel för att inspireras. Finslipa argumenten. Titta på vad ni gjort under denna mandatperiod, för att sedan vända blicken framåt för att se vilken väg ni vill gå. Fixa tillstånd hos polisen för att arrangera något extra på torget en lördag i augusti-september. Göra flygblad. Beställa material från POSK (det kommer snart!) Åka på årsmöte och valupptakt i Hallsberg …

Vila och njut av sommaren! Men behåll glöden, för mot slutet av sommaren, när semestrarna är slut och skolorna börjat igen, då kommer de intensiva veckorna före kyrkovalet. Nu ska vi ut och se till att kyrkans medlemmar röstar på POSK! Nu plockar vi fram allt det där vi förberett. Vi ser till att vara de som för debatten, inte bara besvarar.

Kom ihåg: Inga personangrepp eller påhopp! Det är alltid bättre att visa på vad som är bra med POSK, framför att påtala vad som är dåligt hos ”motståndaren”. Var positiv! – budskapen ska vara aktiva. (Som exempel; ’Bryt partipolitiseringen’ är ett aktiv och positivt budskap. ’Bort med partierna från SvK’ är ett passivt och negativt budskap.)

Om sex månader då är allt över. Då har vi varit preppade och peppade för att göra en dundervalkampanj och tittar på valresultatet och inser att det var så värt det! För vi har nått vårt mål.

Motioner om Svenska kyrkan i S-kongressen

Läser i tidningen Dagen om ytterligare en S-medlem som tycker att socialdemokraternas varande som nomineringsgrupp i Svenska kyrkan spelat ut sin roll. Ännu ett utspel som tyder på att frågan verkar splittra Socialdemokraterna i två läger. Jag tycker att frågan verkar vara infekterad då denna person vill vara anonym.

Trevligt dock att hon skulle välja POSK om hon kunde och jag säger bara: Välkommen till oss! Hur än S ställer sig i frågan så har vi i alla fall inga problem med att våra medlemmar är engagerade i allmänpolitiska partier utanför kyrkan!

Det ska bli väldigt spännande att se hur den Socialdemokratiska-kongressen (8–12 april på Svenska mässan i Göteborg) röstar på de två motionerna som ställer sig kritiska till att S ställer upp i kyrkovalet. Båda motionerna vill se att kyrkovalet 2017 är det sista som S ställer upp i.

Partistyrelsens svar på motionerna är att det i tidigare partikongresser beslutats med stor majoritet att Socialdemokraterna ska engagera sig i Svenska kyrkans demokratiska arbete. ”Vi ser ingen anledning till att ompröva de besluten nu”, är svaret som de kritiska motionerna får.

Här tycker jag att det uppstår ett demokratiskt problem inom S när partistyrelsen avfärdar två motioner på det här sättet. Ja, tidigare var det en majoritet för denna fråga, men med tiden har några upptäckt att det här är inte så bra i den situation som vi nu befinner oss i. De motionerar om det för att se om det finns fler som kanske delar deras syn på saken. Kan det vara så att partistyrelsen så gärna vill behålla makten i Svenska kyrkan samtidigt som de är rädda för att S-medlemmarna vill något annat så de avslår motionen med det argumentet.

Samtidigt har det även inkommit två motioner som ifrågasätter partistadgarna som lyder under §1:

”samordning av socialdemokratins politiska arbete i kommuner och landsting samt inom Svenska kyrkan”

Andemeningen i motionerna är att de ser problem med att det i partistadgarna uttryckligen efterfrågas ett engagemang i ett trossamfund, samtidigt som det råder religionsfrihet i landet. Vad göra med eventuella ateister, muslimer eller kristna som vill tillhöra en annan kyrka än Svenska kyrkan undrar de i sina motioner.

Ytterligare en femte motion om Svenska kyrkan finns inlämnad, där tycker motionären att Svenska kyrkan ska likställas andra trossamfund.

Sammantaget tycker i alla fall jag att dessa motioner visar på en delning av S i två läger. Dels de som vill fortsätta som de alltid gjort och behålla makten över Svenska kyrkan. Dels de som vill behandla Svenska kyrkan som andra trossamfund i Sverige. Det ska bli intressant att följa kongressen för att se utfallet på dessa motioner.

 

Tillägg: När jag tittade på kongresshandlingarna hittade jag följande rader:

” … att det handlar om att kyrkan bedriver ceremoniella verksamheter vid barnavälkomnande/namngivning (dop), bröllop (vigsel) och dödfall (begravning) … ”

Fascinerande att S har så dålig koll på vad dopet är för något, samtidigt som de så ogärna vill släppa greppet om Svenska kyrkan. Ett dop har aldrig varit, kommer aldrig att bli någon namngivningsceremoni. Det kan inte heller begränsas till ett barnavälkomnande även om det ligger sanningen närmare. Dopet är den fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj i den världsvida kyrkan. En fest som firas vid alla åldrar på den som döps, för du är precis lika välkommen in i Guds familj som 62-åring som vid 3 månaders ålder.

Vissa dagar …

… bara flyger förbi och plötsligt inser jag att det är dags att sluta för dagen. Oftast så infaller även en känsla av ”men vad har gjort idag”. Så tänker jag efter och inser att jag; Läst lite viktigt och intressant här och där. Svarat på och skickat mejl. Hållit koll på sociala medier. Fixat med sajten. Kontrollerat att jag inte glömt något viktigt på min att göra-lista.  Funderat på vad jag vill blogga om framöver …

Men hallå! vad ska jag blogga om idag. Hjärnan går i spinn och så låser det sig. Jag vet inte. Jag hinner inte. Men jag vill ju skriva något.

Ska jag skriva om den där krokusen som för var minut som solen skiner på den öppnar sina kronblad mer och mer. Om den, hos mig, efterlängtade våren. Eller ska jag vara lite mer seriös och skriva om någon artikel jag sparat för att använda en dag som denna. När inspirationen tryter. Nej, jag hinner inte.

Min arbetsdag är snart slut för idag och jag vill i alla fall skrivit något på bloggen för att inte bryta #blogg100 bara efter 14 inlägg. Kan väl i alla fall komma halvvägs innan jag bryter en så fin trend. Vad ska jag skriva om då?

Så tittar jag på skärmen och inser att det här får duga. Ibland när jag drabbas av skrivkramp så låter jag bara orden flöda utan egentlig reflektion för att få ”krampen” att släppa. Ibland kan det faktisk vara värt att spara. Idag får det bli som ett litet tips till andra som kanske även de drabbas av skrivkramp. Eller för oss som alltid vill vara så perfekta.

Det behöver inte vara perfekt. Det kan få vara lite galet ibland. För i tidsbristen och flödet som bara kommer kan det faktiskt finnas små guldkorn. Eller inte. Men det spelar ingen roll.

Man trivs där man behövs

Tre hängande hjärtan

Två unga POSKare har intervjuats av Svenska kyrkans unga om sitt engagemang som kyrkopolitiker.

Våga bli kyrkopolitiker!

Det är inte så svårt! Våga bli kyrkopolitiker! Det finns många väldigt kompetenta unga som skulle briljera som beslutsfattare inom Svenska kyrkan. Men du/ni/de vet kanske inte det själva? Eller tänker att det är för svårt. Victor och Alexander som båda är förtroendevalda i Svenska kyrkan vittnar om att det går! Du kan! Läs mer på www.svenskakyrkansunga.se/kyrkoval om hur du gör för att bli kyrkopolitiker och se fullständiga intervjuer med Victor och Alexander om varför just de har valt kyrkopolitiken.

Publicerat av Svenska Kyrkans Unga den 10 mars 2017

Jag blev uppmärksammad på detta via Svenska kyrkans ungas facebook och ville då titta på lite fler filmer på deras Youtube-kanal. Insåg då att det var bara Alexander och Victor som (än så länge) intervjuats.

Heja dem! Heja POSK! Var min spontana reaktion. Sedan började jag fundera vad det egentligen kan bero på att det bara var två POSKare som intervjuats. Kan det vara så att POSK känns mest relevant för unga? Eller är vi kanske bäst på att låta unga ta plats? Om det är så blir Victors ”man trivs där man behövs” väldigt relevant. Vi tycker inte bara att det ser bra ut med några unga på våra listor, utan vi ser även till att de trivs genom att få dem att känna sig behövda. Just du är viktig för oss, inte enbart för att du är ung, utan för att du är du.

 

Se Alexanders hela intervjufilm här:

Victors hela intervju ser du här:

 

(Lite kuriosa, på Youtube så är det väldigt tydligt angett hur många gånger en film visats vilket ibland kan vara intressant att titta på. Svenska kyrkans unga har även intervjuat företrädare för de olika nomineringsgrupperna och lagt upp på sin kanal. ”Vår” film med Hans-Olof Andrén har visats överlägset flest gånger med sina (i dags dato) 129 gånger. Därefter följer S med 86 visningar tätt följt av ÖKA med 85 visningar. Titta gärna på filmen och bättra på statistiken till vår fördel!)

FN larmar – svälten i Afrika värsta katastrofen sedan 1945

Sent igår kväll skulle jag bara lite snabbt kolla en sak på Twitter innan jag skulle gå och lägga mig. Då dyker detta upp från @expressen

Och jag kände mig så beklämd att jag inte visste vad jag skulle ta mig till där på nattkröken. Det är så ofattbart. Jag kan göra så lite, men tillsammans kan vi göra skillnad för de värst drabbade länderna Jemen, Nigeria, Somalia och Sydsudan.

Akuta hjälpinsatser kan stöttas via bland annat Unicef, Röda korset eller Radiohjälpen. Svenska kyrkans internationella arbete och deras fastekampanj #maträtten känns ofantligt viktig just nu. Även om den inte är inriktad på den akuta krisen så är det ändå ett viktigt arbete att se till att framtiden är säkrad för att undvika liknande kriser framöver.

För att sätta det i perspektiv för att få en känsla för hur stort behovet är så måste alla Europas ca 750 miljoner medborgare skänka 55 kronor var för att täcka behovet som finns enligt FN. Men låt dig inte nedslås av detta utan se det snarare som att varje krona räknas och behövs. Bara under melodifestivalen samlades det in 6 288 709 kronor till Radiohjälpen. Om vi i Sverige skänker 20 kronor var så är vi snabbt uppe i 207 miljoner till katastrofhjälp.

Tillsammans kan vi göra skillnad för framförallt barnen som drabbas hårdast av svälten.

 

Edit 14/3 10:15: Även Svenska kyrkans internationella arbete samlar in pengar till den akuta krisen.  Swisha ditt bidrag till 9001223 och så går det till mat och vatten. Skriv ÖSTRA AFRIKA som meddelande så hamnar ditt bidrag rätt