Rivstart efter semestern

Förra veckan började jag arbeta efter semestern. Det blev i princip en rivstart.

På torsdagen (13 augusti) var jag tjänstledig och var i Uppsala. Kyrkomötets presidium hade överläggningar med alla utskottens ordförande och hade sedan egna överläggningar och tittade på kyrkomötets alla motioner.

På fredagen var jag med på utlandskyrkans konferens och pilgrimsvandrade mellan Lena kyrka och Tensta kyrka där vi hade en gemensam mässa. På kvällen var det festmåltid i Uppsala konsert och kongress. Men jag stannade inte där så länge eftersom jag och en av ledamöterna i POSK styrelse, Anders Roos, körde ner till Tibro och helgens sammanträde med POSKs riksstyrelse.

Styrelsen hade sedan möte hela lördagen och nästan hela söndagen. Och den stora frågan på agendan var det kommande programmet för POSK 2018-20121. Vilka frågor är det vi ska arbeta för? Vad är det vi vill förändra i Svenska kyrkan? Vad är det som ska prioriteras?

Diskussionerna var långa och gick högt och lågt under hela helgen.

Styrelsen har fått fram ett förslag till program som ska kompletteras på några punkter. Under hösten (september-december) kommer detta förslag på program att vara ute på en öppen remiss hos alla POSK-grupper, POSKare och övriga intresserade. Programmet ska beslutas på årsmötet i april 2016.

Personligen tycker jag att en av de allra viktigaste punkterna är att se till att det firas gudstjänst. I varje kyrka och varje söndag. Vi ska inte regelbundet sammanlysa eller låta bli att fira gudstjänster. Det räcker att vi är två eller tre samlade. Jo, jag förstår att det är tråkigt när det inte är många. Men det är inget skäl att inte fira alls. Det är vår uppgift som kristna. Att samlas, dela ordet, dela bönen, och dela måltiden med varandra. Visst – allt annat som kyrkan gör är viktigt, men mycket av det vi gör skulle vem som helst kunna göra också. Gudstjänsten är det som är unikt för oss som kristna. och vi ska göra det som vi som kyrka gör unikt! Vi ska fira gudstjänst och därifrån ta ansvar i kyrka och samhälle.

Ur POSKs vision och program>>:
POSK  – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan – har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

POSK vill att Svenska kyrkan ska
• erbjuda närvaro, gemenskap, växt och fördjupning
• förmedla tillit, befrielse, hopp och livsmod
• se och ta vara på varje människa som en gåva i församlingens liv
• respektera individen och glädjas åt mångfalden
• vara en profetisk röst i samhället och visa på ett liv i rättvisa och frihet
• vara en brobyggare mellan kyrkor
• sträva efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro

Norska kyrkan börjar sitt kyrkoval i dag.

Kyrkans Tidning skriver om Norska kyrkan som i dag startar sin förhandröstning inför deras kyrkoval som äger rum 13-14 september.

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkevalget/bruk-stemmeretten/

Nytt för i år i Norska kyrkovalet är listorna som liknar våra nomineringsgrupper. Det är något som inte funnits i Norska kyrkan förut.

Kyrkans Tidning skriver:

Tidigare har alla kandidater till kyrkovalet nominerats av stiftens nomineringskommittéer. Dessa har i uppdrag att skapa ett brett urval av kandidater för väljarna att ta ställning till. Först där efter har olika listor bildats och olika organisationer ställt sig bakom och rekommenderat vissa kandidater. Men sedan relationen mellan kyrka och stat i Norge förändrats finns nu möjligheten att bilda partier med listor över egna kandidater, och det har Åpen folkekirke gjort. 

Vid kyrkovalet  2011 var valdeltagandet 13,5 procent. Målsättningen är att det ska öka. -Det finns ett stort intresse för äktenskapsfrågan nu, men det är osäkert om det leder till fler röster, säger Gunnar Westermoen.

I det norska kyrkovalet kommer 8000 förtroendevalda att väljas. De allra flesta sitter i något av de 1 235 menighetsråden, på församlingsnivå. Samtidigt utses 116 ledamöter till landets elva bispedømmeråd – det motsvarar ungefär Svenska kyrkans stiftsstyrelser. Ledamöterna i bispedømmeråden utgör samtidigt kyrkomötet.

77 av ledamöterna ska vara lekmän som inte är anställda i kyrkan. I årets kyrkoval väljs 65 av dem direkt, övriga indirekt. Det är första gången som en majoritet av kyrkomötets ledamöter är direktvalda. Prästernas och övriga kyrkliga anställdas representanter väljs separat.

De Ungas Kyrkomöte

I dag är jag i Borås och representerar presidiet i Kyrkomötet på De Ungas Kyrkomöte (DUK).

De Ungas Kyrkomöte har valt ut 14 av de 108 motioner som kyrkomötet ska hantera i höst. Du hittar länken till vilka de är här >>

Nu sitter jag i ett rum med 40-50 ungdomar som på sitt sommarlov och sin ledighet ägnar tid och pratar om våra motioner.

En person från ekumeniska enheten på kyrkokansliet är också här. Och en representant för utlandskyrkan och ordföranden i budgetutskottet.

Vi har fått många frågor från ungdomarna under deras diskussioner. Det är väldigt skönt och befriande att höra deras resonemang och tankegångar. Som vanligt kommer de att lämna ett skriftligt svar på alla motioner de har tittat på. Ett material som delas ut till alla ledamöter i kyrkomötet i höst.

Under förmiddagen delade de upp sig i sex grupper och delade också upp motionerna mellan sig (de fick önska sig vilka motioner de ville jobba med). Efter lunch var det diskussion om alla motioner i storgrupp och alla fick komma med synpunkter om alla motioner. Och sedan går grupperna tillbaka och ändrar eventuellt svaret så att hela mötet kan ställa sig bakom skrivningen.