Julkrubbor

Julkrubbefigurer, Josef, Maria och Jesusbarnet i krubban, framför en massa lampor ur fokus i bakgrunden.

Läs gärna Kyrkans tidnings sammanställning av olika julkrubbor runt om i landet. Det är en härlig läsning som visar på vilken otrolig kreativitet som finns i kyrkor och församlingar. Det är legokrubbor blandat med levande julkrubbor, inklusive en riktig kamel!

Den tar även upp Johan Lamberth, prästen i Linköping som är känd för sin julkrubbesamling. I år ställs hans samling ut på Linköping Slotts- och Domkyrkomuseum. Fram till den 4 februari kan du se samlingen av inte mindre än 151 olika julkrubbor. Undrar om det finns en äggkartongkrubba som är en av de få i min ”samling” julkrubbor?

En form av julkrubbor eller kanske mer att levandegöra julevangeliet är församlingarnas julvandringar. Ett bra sätt för församlingarna att nå ut till skolbarnen med julens budskap. Själv var jag med i Solna församlings julvandringar och spelade bland annat Herodes och herde. En härlig upplevelse där så mycket glädje genomsyrade dagarna.

Julspel i Råsunda kyrka

Denna vecka pågår de populära julvandringarna i Råsunda kyrka. Förskole- och förstaklassare bjuds in, får träffa Maria och Josef, herdar och kungar, och bidrar även själva till vandringen med skönsång.

Publicerat av Solna församling den 6 december 2017

Guds olydiga revben

För en månad sedan, mitt under #metoo men innan #vardeljus, delade Svenska kyrkans forskningsenhet en bokrecension av Elisabeth Gerle på Facebook

Elisabeth Gerle är glad över att Thorgren underminerar vallgravarna mellan sekulära genusforskare och feministteologer, men efterlyser mer samverkan i sin recension av Guds olydiga revben.

Publicerat av Svenska kyrkans forskningsenhet den 13 november 2017

Boken som recenseras är Gunilla Thorgrens ”Guds olydiga revben” och jag tycker att det passar alldeles utmärkt att såhär på Luciadagen fundera kring de frågor som recensionen och boken lyfter.

Som kristen feminist kan jag ibland sakna en helhetssyn på teologi och genusforskning, något som även Gerle tar upp i sin recension. Jag får ibland bibelcitat skickade till mig som ett argument till att det jag skrivit inte håller. Jag saknar stundtals bra svar på varför jag trots detta kan vara kristen feminist.

Gerle tycker att det är synd att även Thorgren gör detsamma men ser ändå att boken hjälper till att öppna upp för en samlad syn mellan teologi och genusforskning. Jag känner ett hopp inför framtiden och nu efter en tid i #vardeljus så känns faktiskt Gerles avslutningsord än mer giltigt och relevant:

”Men trots det kategoriska och enögt negativa kan boken kanske bidra till att blåsa nytt liv i en viktig diskussion. Thorgren härleder kvinnohatet till den kristna traditionen. Men detta hat återfinns inom alla traditioner och kulturer – såväl i Hollywood som i andra sekulära miljöer – och inom det vi kallar religioner.”

Själv har jag blivit otroligt nyfiken på boken och känner att jag har julläsningen klar för mig.

Musikhjälpen 2017

Igår den 11 december 20.00 drog årets musikhjälpen igång. Då gick Farah Abadi, Molly Sandén och Kalle Zackari Wahlström in i buren som står på Rådhustorget i Umeå. Där inne ska dessa tre programledare stanna till på söndag den 17 december och ta emot många olika gäster och göra en hel del upptåg.

Årets tema är ”Barn är inte till salu” och jag tycker det både kompletterar och passar så fint in i Svenska kyrkans julkampanj ”Jag är ett liv”. Det finns många olika sätt att bidra till musikhjälpen. Ett sätt kan vara att betala in till Svenska kyrkan i Umeås egna bössa ”Ljuset lyser i mörkret” eller varför inte utmana Umeå-bössan och starta en egen bössa http://bossan.musikhjalpen.se/ att samla in pengar i.

Det finns även en hel uppsjö av engagemang och hjältar http://hjaltar.musikhjalpen.se/ som du på olika sätt kan stötta. Varför inte göra en pilgrimsvandring till stöd för musikhjälpen (eller kanske ännu hellre för julkampanjen!)

I nyhetsbrevet från Svenska kyrkan i Umeå skriver de att under musikhjälpen-veckan kommer kyrkklockorna i Stadskyrkan att ringa 17.59. Kyrkan kommer även att hållas öppen kl 16-21 måndag till fredag, med närvarande präst och diakon. Fint initiativ tycker jag. Kyrkan ligger bara någon minuts gångväg från musikhjälpen-buren så när klockorna ringer kan de höras även på Rådhustorget.

Det är nu tionde året musikhjälpen genomförs och det har verkligen, i alla fall för mig, blivit en del av adventstiden. Jag ser också allt som händer under musikhjälpen som en idébank för hur vi i Svenska kyrkan kan arbeta när vi samlar pengar till olika kampanjer. Kollekt i all ära, men ibland behövs det något mer än så, och det kan vara en del i församlingens utåtriktade verksamhet.

Visst är det så att jag vill sätta Svenska kyrkans internationella arbete främst, men i år när Julkampanjen och musikhjälpen ligger så nära varandra i temat så stöttas båda på sätt och vis även om du väljer att bara lägga pengar till den ena. Jag som väldigt gärna vill se musikhjälpen slå ett nytt rekord och samla in mer än 50 miljoner ska självklart bidra med vad jag kan!

Förtydligande kring beslutet av kyrkohandboken

Många böcker uppslagna och uppspikade på en vägg så det är det enda som syns

Då det kanske inte varit så enkelt att följa med i beslutsprocessen kring kyrkohandboken kommer här ett förtydligande så att alla lite enklare kan förstå vad som egentligen hänt och hur ett sådant beslutsärende går till.

Läser du vilka beslut som fattats så är det lätt att tro att Beslutspunkt 1 var det första beslutet som togs men så går det inte till. Det första som måste avgöras är om beslutet ska fattas idag eller om frågan ska återremitteras om det finns förslag på återremiss. Därför gällde de första besluten som togs kring kyrkohandboken återremittering av kyrkohandbokens musik, där POSK inför kyrkomötet session II hade en motion om återremiss som sedan drogs tillbaka till förmån för Torvald Johanssons särskilda yrkande (det kallas så när ärendet kommer under pågående kyrkomöte). Läs gärna Hans-Olof redogörelse om hur det gick till och varför POSK valde att göra detta.

Under beslutspunkt 3 beträffande återremiss av kyrkohandbokens musik tog kyrkomötet ställning till fem motioner (2017:4 punkt 1, 2017:6 punkt 1, 2017:60 punkt 1, 2017:61 punkt 1 och 2017:85 punkt 1–3). Fyra av dessa avslogs med en majoritet av rösterna eller så fanns det bara ett förslag och därmed avslogs det enhälligt av kyrkomötet. En av motionerna (2017:4 punkt 1) avgjordes med rösträkning där 202 röstade för att avslå återremissyrkandet, 27 för förslaget om återremiss och 2 avstod att rösta (231 röster sammanlagt).

Under denna beslutspunkten bifölls Torvald Johanssons under överläggningen framlagda förslag (se ovan) med acklamation (alltså att närvarande ledamöter svarar ja på de förslagen som ställs mot varandra). Här vill kyrkomötets ordförande Karin Perers nästan fråga om kyrkomötet var enig i frågan men konstaterar att det behöver hon inte göra.

Under beslutspunkt 4 beträffande återremiss av kyrkohandboksförslagets texter tog kyrkomötet ställning till tre motioner (2017:17, 2017:20 och 2017:78 punkt 1). Här avgörs alla tre förslagen med rösträkning med röstfördelning enligt följande:

  • 2017:17 – 202 avslog motionen, 28 röstade för och 1 avstod att rösta (231 röster sammanlagt)
  • 2017:20 – 203 avslog motionen, 25 röstade för och 2 avstod (230 röster)
  • 2017:78 – 204 avslog motionen, 14 röstade för och 12 avstod (230 röster)

Eftersom alla de olika återremissyrkanden fallit kunde då kyrkomötet gå vidare med att besluta ytterligare ett stort antal frågor under 26 beslutspunkter (beslutspunkt 5 till 30). Då det främst är på detaljnivå så väljer jag att inte ta upp resultatet kring alla dessa frågor. Är du intresserad av en specifik fråga som hittar du alla besluten här.

När alla dessa beslut fattats är det dags att avgöra om kyrkohandboken ska antas eller avslås. Då det inkommit en motion från Berth Löndahl m.fl. rörande att avslå handboken avgörs denna fråga först. På dessa frågor begärs rösträkning av Berth Löndahl (FK) och får följande fördelning av röster: 199 röstade för att avslå motionens punkt 1 som gällde att avslå förslaget till ny kyrkohandbok, 27 röstade för motionen och 4 avstod att rösta (230 röster). Den andra punkten gällde att tillsätta en ny arbetsgrupp som får i uppdrag att komma med ett nytt förslag till kyrkohandbok. Rösterna fördelade sig enligt följande; 201 röstade för att avslå motionens punkt 2, 26 för motionen och 3 avstod (230 röster).

Nu är det dags för det sista och slutliga beslutet om kyrkohandboken. Nu fattas alltså beslutet om att anta kyrkohandboken med ändringar utifrån de beslut som tagits under mötets gång. Här begär Evelina Johansson (FK) votering (alltså att kyrkomötets ledamöter ställer sig upp vid de olika förslagen) och en stor majoritet röstar för ett antagande av kyrkohandboken. Ett antagande kan vara att det är runt 200 som är för förslaget och ungefär 30 som önskar avslå kyrkohandboken. Kyrkohandboken antas alltså med stor majoritet.

 

Jag vill passa på att komma med en förklaring till varför jag hävdar att beslutet var enhälligt i mitt tidigare inlägg. Efter nära tre timmar när jag följt kyrkomötet via Svenska kyrkans webbTV utan tillgång till de senaste handlingarna vilket gjorde det svårt att veta exakt vad de olika besluten gällde kände jag mig en smula yr och förvirrad när det äntligen var dags för det slutliga klubbslaget. Att Evelina Johansson begärde votering hade fullständigt fallit bort ur mitt minne. Nu när jag tittat på webbsändningen igen insåg jag även att jag inte uppfattade de få som vid acklamationen röstade för att avslå kyrkohandboken. Dessutom är jag nog lite ”skadad” från andra beslutande organ där det tolkas som ett enhälligt beslut om ingen reserverar sig mot beslutet i samband med klubbslaget. I kyrkomötet lämnas reservationer in skriftligt för att föras in i protokollet, och det hade ännu inte kommit så jag kunde inte kontrollera detta. (Det har ännu inte kommit så jag kan tyvärr inte kontrollera vilka och hur många som reserverat sig till beslutet att anta ny kyrkohandbok.)

Så några dagar senare när jag skulle skriva om det så mindes jag det som att det var ett enhälligt beslut. Jag ber om ursäkt för detta. Men jag betackar mig för anklagelser att jag försöker fara med ”fake news” i och med detta.

Beslutet – och att kunna se framåt

Nu när lite mer än en vecka har passerat efter beslutet av en ny kyrkohandbok så slår fortfarande vågor av besvikelse in. Även om jag inte fullt ut delar synen på detta så kan jag ändå förstå känslan av besvikelse. Vad jag däremot inte förstår är varför det måste vara så starka ord och bilder som omgärdar beslutet, som var enhälligt, om en ny kyrkohandbok. (Detta antagande är felaktigt, läs mer om det här)

Smålands tidningar skriver att en ny handbok skadar kyrkan och att handboken kommer ha liten auktoritet bland troende kristna. Jag undrar om den som skrev detta verkligen lyssnat på hela debatten kring kyrkohandboken, där ett flertal var uppe och talade om hur efterlängtad den nya handboken är. Men visst, de flesta som var uppe och talade var negativa, men det är ju så vi människor fungerar. Det är oftast så mycket lättare att klaga än att visa på det som är bra. Dessutom är det lättare att ta till sig det som bekräftar ens egna åsikter.

Jag håller med artikelförfattaren om att politiska partier inte hör hemma i Svenska kyrkan, men i just den här frågan känner jag att den inte är relevant. Ja, Gudstjänstutskottet leds av en socialdemokrat. Men jag betvivlar inte Sofija Pedersen Videkes kompetens och engagemang i frågan som den utbildade teolog hon är. Det gäller att hålla isär sak och person.

Något annat som bör hållas isär är produkten och processen som lett fram till Kyrkohandboken, vilket artikelförfattaren tyvärr blandar ihop. Jag håller dock med om att om processen varit dålig så är det lätt att tvivla på innehållets kvalitet. Jag är dock för dåligt insatt i frågan för att ha en åsikt om kvaliteten men litar jag helt och fullt på att alla dessa som nu, trots att det finns mycket som gått fel i processen, ser att kyrkohandboken är värd att tas till bruk. Sedan ska självklart alla inblandade ta till sig av kritiken kring processen och arbeta vidare med det för att undvika att liknande situationer uppstår i framtiden.

Vad man än tycker och tänker kring Kyrkohandboken så skulle jag ändå uppskatta att fler kunde tänka som prästen Johan Garde som skrev så här på sin instagram efter beslutet:

”Kära kyrkohandbok 17, vi har fått en lite dålig start i vår relation till varandra. Jag är så här i början av vår relation inte så förtjust i dig men nu har kyrkomötet beslutat att vi ska arbeta tillsammans. Jag tänker att det är bäst att vi börjar om och ser framåt istället för att jag ska hålla på att vara grinig. Så jag lämnar det förgångna till Gud och säger ”Välkommen! Det ska bli spännande att lära känna dig!”

 

Johan var en av undertecknarna av debattartikeln ”Arbetet med kyrkohandboken måste tas om” i Kyrkans tidning och som jag skrev om i bloggen den 17 november.

Jag vet, det är jobbigt att vara emot något som sedan går igenom. Men det blir ju inte bättre av att fortsätta vara bitter och att skriva med kraftuttryck att detta skadar kyrkan. Det om något skadar kyrkan. Visst får du fortsätta ventilera dina åsikter men gör det lite mer balanserat. Och framförallt, lägg din energi på att söka enighet framåt. Inte att titta bakåt och skapa splittring.

 

Edit 2/12: Ett fel hade smugit sig in i texten i första stycket. Ett beslut är inte enigt, men väl enhälligt vilket det slutgiltiga beslutet kring handboken var.

Så här skriver Hans-Olof om beslutet om Torvald Johanssons särskilda förslag: ”Beslutet skedde med acklamation, och i alla fall jag hörde ingen som röstade för avslag. Och ingen begärde votering.”

Vill du se när beslutet fattades så kan du göra det på Svenska kyrkans webbTV under 23 november 2017 (08:00-11:30) Leta dig fram till 10:55 då beslutspunkten kom.

Inför det slutliga beslutet var det några återremissyrkanden som avslogs med av en stor majoritet av rösterna. Anledningen till att jag inte tar upp detta i texten berodde och beror på tidsbrist, jag försöker inte undanhålla fakta. Dessutom finns alla besluten tillgänglig för alla att ta del av, dels på Svenska kyrkans webbplats eller webbsändningarna.