Håll dig uppdaterad inför kyrkovalet

För en vecka sedan kom sjunde nyhetsbrevet från kyrkokansliets valkansli.

I nyhetsbrevet kan vi läsa om en valtidning som kansliet har tagit fram som erbjuds församlingar och pastorat att använda. Det går att göra fyra egna sidor i tidningen och den kostar ca 7 kronor/st. Då ingår porto och utskick. Det kan vara en bra möjlighet att göra reklam och berätta om kyrkovalet i er församling. (vanligast är väl att valnämnden tar beslut om att använda denna tidning).

Nyheten för det här valet är ju Gkand – en möjlighet att själva på nätet mata in kandidaterna och se den färdiga valsedeln direkt. Vår informatör Lars-Gunnar Frisk har gått utbildning i Gkand och kan berätta vidare om det. Men detta system kommer att underlätta på många sätt. (DOCK – det behövs fortfarande ett underskrivet papper av varje kandidat.)

Kolla upp med valnämnden i din församling/pastorat så att det finns vallokaler och röstmottagnings-ställen på rätt ställe.
Till en vallokal behöver du ett röstkort eller din legitimation.
På ett röstmottagningsställe kan du få ett dublettröstkort och du kan alltså rösta var som helst i landet (även om du inte har med ditt röstkort.) Du måste kunna identifiera dig med ID-kort.
Nytt för i år är att förtidsröstning och röstmottagningsställe är öppet även under valdagen.

Det går också att se antal röstberättigade i er församling/pastoratet.

Har du inte redan börjat prenumerera på valkansliets nyhetsbrev så gör det – det är bara att anmäla sig.

/Carina Etander Rimborg

Kyrkodagarnas föreläsningar

Oloph Bexell föreläser i Råsunda kyrka

Dagarna började med att Hans-Olof Andrén, ordförande för riksPOSK, välkomnade deltagarna och öppnade mötet med lite information om hur dagarna skulle te sig.

 

Första föredraget med titeln Från sockenstämma till partipolitisering hölls av professor emeritus Oloph Bexell och handlade om Svenska kyrkans beslutsorgan i ett 150-årigt förändringsperspektiv.

 

Därefter höll Peter Sjunnesson, programchef för kyrkomusikerprogrammet, ett föredrag kring funderingarna Var finns framtidens kyrkomusiker? Hur attrahera ungdomar att bli kyrkomusiker? Hur främjas kyrkomusikens kvalitet i Svenska kyrkan? med utgångspunkt i ett förslag kring kyrkomusikernas examens- och befattningsbenämningar samt behörighetsfrågor.

 

Sista föredraget kring våra tre valfrågor hölls av professor emeritus Sven-Erik Brodd och hade titeln Kyrkan och den teologiska mångfalden.