Amanda föreslagen till ny ordförande

POSKs valberedning har avslutat sitt arbete och föreslår nu att Amanda Carlshamre väljs till ny ordförande för POSK, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan.

Inför årsmötet 2018 aviserade Hans-Olof Andrén att kommande år skulle bli hans sista som ordförande för POSK. Därmed startade också valberedningens arbete med att hitta en efterträdare. Hans-Olof som var med redan när POSK bildades 1987 valdes till ordförande 2003 och har innehaft den posten i 16 år.

Valberedningen och dess sammankallande, Sofia Särdquist, satte igång en omfattande process för att hitta ett förslag till ny ordförande. Samtliga stiftsföreningar har involverats genom att utse referenspersoner till valberedningen och de har fått lämna förslag på kandidater. Arbetet har nu slutförts och valberedningen har enhälligt föreslagit Amanda Carlshamre till ny ordförande för POSK.

Amanda är uppvuxen i Skara men bor sedan ett antal år i Stockholm. Vid kyrkovalet 2017 valdes hon in som ledamot i kyrkomötet för POSK och är också idag ersättare i POSKs styrelse. Hon studerar till diakon och har en bakgrund som bland annat förbundsordförande för Svenska Kyrkans Unga. Amanda är också engagerad ekumeniskt inom Sveriges kristna råd och sitter i styrelsen för Sveriges Kyrkosångsförbund.

Den 4 maj 2019 samlas POSKare från hela landet till årsmöte i Stockholm, då kommer också POSKs nya ordförande att väljas.

Presidieplatser i kyrkomötets utskott

Vid kyrkomötet den 2 oktober valdes ledamöter och ersättare i kyrkomötets åtta utskott som ska jobba under den nuvarande mandatperioden 2018-2021. Det valdes också ordförande och vice ordförande i samtliga utskott, så kallade presidier.
Fyra POSKare har tagit plats i dessa presidier:

Niklas Grahn, Karlstad stift som är ordförande i Kyrkolivsutskottet.
Katarina Glas, Luleå stift som är ordförande i Ekumenikutskottet.
Per Lindberg, Skara stift som är vice ordförande i Organisationsutskottet.
Sofia Rosenquist, Växjö stift som är vice ordförande i Samhälls- och kulturutskottet.

Vi önskar er all lycka i ert viktiga uppdrag!

Arbetshelg för styrelsen

Styrelsen för POSK

I helgen har styrelsen för riksPOSK möte i Lövbråten, en bit utanför Tibro. Det har blivit en trevlig tradition sedan många år att vara just i Lövbråten.
En hel del olika frågor finns på dagordningen, större delen handlar om hur vi på olika sätt kan stärka POSK under denna mandatperioden och gå till val 2021 som en starkare organisation.
En viktig bit i det är vårt program som styrelsen nu startar ett nytt arbete kring att se över.

Välkommen, Victor!

 

POSKs styrelse har beslutat anställa Victor Ramström på 75% som informatör och organisatör. Vi ställde några frågor till Victor för att presentera vem han är, och fick bilden av ett Sven-Ingvars-fan med förflutet som diskantkörsångare. Med mera! 

Berätta lite om dig själv!
Jag är 27 år och bor i Kalmar, där jag också är född och uppväxt. Jag är ensamstående, och äldst av tre syskon. Mamma och pappa på var sitt håll i närheten, och en syster med familj bor i Göteborg.

Jag har i drygt 8 år arbetat som snickare. Där bygger jag hus, gör utbyggnader och renoveringar, monterar kök och bygger altaner med mera. 

Kyrkligt engagemang och bakgrund
Jag är aktiv och bor i S:ta Birgitta församling i Kalmar. Här har jag varit aktiv sen konfirmationen men var redan några år innan dess med i en diskantkör*. Här har jag gjort en hel del olika saker genom åren. Blev kyrkvärd när jag var 16. Gudstjänstgrupp, ungdomsarbete, kör, haft ansvar för sociala medier och församlingsblad och en hel del andra saker.

Kyrkliga förtroendeuppdrag
Sitter nu som ledamot i Kyrkomötet, 2:e vice ordförande i stiftsfullmäktige i Växjö stift, ordförande i kyrkorådet i Kalmar pastorat och fortsätter som ordförande i församlingsrådet i S:ta Birgitta församling. Tidigare mandatperiod var jag vice ordförande i kyrkorådet i Kalmar pastorat. Blev som 19-åring ordförande i dåvarande kyrkorådet i S:ta Birgitta församling.

POSK-erfarenhet
Har varit med i POSK sedan kyrkovalet 2009. 2010 kom jag med i styrelsen för den ena av de två POSK-grupper som då fanns i Kalmar. 2012 slogs de föreningarna samman och sedan dess är jag ordförande för POSK i Kalmar pastorat.

2011 blev jag invald i styrelsen för POSK i Växjö stift och blev ordförande för stiftsföreningen 2015. Sedan 2015 har jag också varit ersättare i riks-POSKs styrelse. 

Senaste bok/teaterpjäs/film/konsert
Konsert! Fastnade i ungdomsåren för Sven-Ingvars och deras musik. Sedan dess har jag inte missat en enda konsert de haft i krokarna. Och i år kommer de till Kalmar hela 3 gånger! Första konserten har jag hunnit se, fantastiskt även i ny skepnad. 

Eventuella intressen förutom POSK 😉 
Det mesta av fritiden går åt till olika kyrkliga uppdrag, och det är riktigt roligt! Sitter också med i min bostadsrättsförenings styrelse. Jag tycker också att det är härligt att ge sig ut på sjön med båt. 

Varför vill du jobba som POSK-informatör?
Jag ser fram emot och tycker det ska bli roligt att få jobba för POSK och att lite mer kunna fokusera på en inrikting i livet. Jag tycker att det är ett spännande uppdrag att fortsätta utveckla POSK som organisation och att stärka POSK som nomineringsgrupp. Samtidigt lockar bredden och variationen i arbetsuppgifter. Jag hoppas kunna bidra med mina tidigare erfarenheter från POSK på alla tre nivåer. 

Victor tillträder tjänsten i mitten av augusti. Välkommen i den nya rollen säger vi! 

Linda Cigéhn har 31 maj gjort sin sista arbetsdag som informatör. Vi tackar för den tid hon gett till POSK,  och önskar Linda lycka till i nya uppdrag! 

* Den som inte har full koll på vad en diskantkör är kan läsa här. 

POSK styrelse 2018

Bild från årsmöte. Ett presidium på ett podium, en talare med mikrofon och en församling som sitter och lyssnar.

I lördags, den 5 maj, höll POSK riksårsmöte där bland annat styrelsen valdes. Så för det kommande året ser styrelsen ut som följer

Ordförande till 2019: Hans-Olof Andrén, Göteborgs stift (omval)
Ledamöter till 2020: Nils Gårder, Lunds stift (omval)
Mats Rimborg, Göteborgs stift (nyval)
Ledamöter till 2019: Per Lindberg, Skara stift (valdes 2017)
Marie Rydén Davoust, Strängnäs stift (valdes 2017)
Ersättare till 2020: Erik Eckerdal, Uppsala stift (omval)
Anna Lundblad, Linköpings stift (omval)
Amanda Carlshamre, Stockholms stift (nyval)
Ersättare till 2019: Victor Ramström, Växjö stift (valdes 2017)
Lisa Tegby, Luleå stift (valdes 2017)

Vi hälsar Amanda välkommen till styrelsen, då hon är den enda nykomlingen i styrelsen. Mats har tidigare varit med i styrelsen som ersättare.

Hans-Olof har anmält att detta blir hans sista år som ordförande för POSK så även det var en fråga som togs upp i samband med årsmötet hur arbetet att hitta en ny ordförande nu ska gå till.

Årsmöte i Skövde 5 maj

POSKs riksorganisation håller årsmöte i Kyrkans hus, Kyrkogatan 5 i Skövde. Dagsprogram:

• 10.00 öppnar vi för ankomst och registrering i S:ta Helena kyrka. Fika finns.

• 11.15 ”Kyrka på nya vägar” i S:ta Helena kyrka.

• 12.00 Mässa i S:ta Helena kyrka. 

• 12.45 Lunch 

• 14.00 Årsmötesförhandlingar i Kyrkans hus, Kyrkogatan 5. 

• 15.00 ”Mind the Gap”. Om hur vi förverkligar vårt program under mandatperioden.
Sofia Särdquist rapporterar från ett seminarium vid årets Kyrkodagar i Nässjö.

• 15.30 Samtal om rekrytering av ny ordförande i POSK. 

• 16.00 (ca) Avslutning med fika. 

Not. 23 april: Det går fortfarande att anmäla sig tillårsmötet. Vi uppmanar alla medlemmar som avser att delta att snarast, och senast måndag 30 april, anmäla sig. Du kan mejla din anmälan till <anmalan@posk.se>. Kom ihåg att ange ev. matallergi vid anmälan. Meddela även vilken församling/lokalgrupp samt vilket stift du tillhör, samt ditt telefonnummer.
    Ange vid anmälan om du kommer att delta som ombud för din stiftsförening. (Observera att ALLA medlemmar är välkomna att delta, även de som inte är utsedda till ombud!)

Årsmöteshandlingar publiceras via en undersida till årsmötessidan här.

Karta över Skövde centrum hittar du här: Google maps. Hitta.se.

Efter årsmötets avslutning samlas kyrkomötesgruppen till överläggningar lördag em-kväll och söndag fram till ca kl. 15. Information och kallelse till detta skickas ut separat till ledamöter och förstaersättare. 

SparaSpara

SparaSpara

Program Kyrkodagarna 2018

”Nyvald-Omvald” är det övergripande temat för Kyrkodagarna 2018, som hålls lördag-söndag 3-4 februari i Nässjö församlings församlingshem Mariagården, Mariagatan 20 i Nässjö. 

(Praktisk information, och länk till anmälningsformuläre, hittar du i kalendern för 3-4/2
Huvudämnen som avhandlas under dagarna:

Svenska kyrkan analyserad

– Presentation av Svenska kyrkans analysenhet – Svenska kyrkans medlemskår under förändring – SIFO-undersökning om Svenska kyrkan – Kyrkovalet, analys. – Församlingsråden, från idé till praktik.
Med Andreas Sandberg, Kyrkokansliets analysenhet. 

Kyrkans demokrati

– Varför indirekta val till kyrkomöte och stiftsfullmäktige? Betydelsen av församlings- och kyrkosyn, demokrati samt kompetensfördelning mellan församling, stift och nationell nivå.
Med Anders Bexell, f.d. stiftsdirektor i Göteborgs stift. 

• POSKs egen valanalys   

Sammanfattning, slutsatser och lärdomar för POSK av Kyrkovalet 2017. Hur lyckades vi? Vilka är utvecklingstendenserna? Hur behöver vi rusta oss för att ta ännu ett rejält kliv i nästa kyrkoval?
Med Lars-Gunnar Frisk, POSK-informatör och ledamot i stiftsstyrelsen i Luleå stift.

Kyrkovalet mellan kyrka och politik

Kyrkovalet som uppladdning för partierna inför de allmänna valen – Fungerar ”SD-spöket” i ett kyrkoval till? – Förutsättningarna för obundna alternativ – Faktorer som påverkar röstbenägenheten i kyrkoval – En modell från SOM-undersökningen 2011.
Med Jan Strid, forskare vid SOM-institutet. Har jobbat med SOM-undersökningarna vid Göteborgs universitet. 

–  –  –  –  –  –
••• Samling för stiftsföreningarnas ordförande lördag kväll

Alla stiftsföreningsordförande är kallade till ordförandesamling lördag kväll. Vi stämmer av läget efter valet och de uppgifter som ligger framöver, under mandatperidoen och inför kyrkovalet 2021. POSK står för stiftsordförandenas deltagaravgifter och övernattning.

Att vara förtroendevald för POSK

(Parallellt program, samma tid som ordförandeträffen lördag kväll.) Inriktning med nya grupper och nya förtroendevalda i särskild åtanke – men vi tror att innehållet är viktigt och intressant för alla POSK-medlemmar.
– ”Åsiktsfriheten” i POSK vs hänsyn och ansvarstagande – Att vara minoritet eller majoritet – POSK som en enande kraft – Samverkan, förtroende, allianser. Med mera.
Med Gunvor Hagelberg, f.d. kanslichef, Svenska kyrkan i Mölndal, tidigare förbundsordförande i Riksförbundet Kyrkans Ungdom och POSKs första kyrkostyrelseledamot. 

Hur följer vi upp våra handlingsprogram mellan valen? 

En workshop kring hur vi kan jobba, enligt ”MTG-metoden”*, för att förverkliga våra program under mandatperioden mellan kyrkovalen. Hur kan vi lyfta de olika frågorna på ett planerat sätt, i våra lokalgrupper, och på stifts- och riksnivå. Motioner, opinionsbildning, insändare/debatt med mera.

  • MTG = ”Mind The Gap”, ”se upp för glappet” mellan vad vi säger att vi vill, och vad vi verkligen åstadkommer.

Preliminärt schema/tider för kyrkodagarna:

Lördag

10.30- Drop-in och registrering
12.00 Lunch
13.00 Kyrkodagarnas öppnande.
Med Hans-Olof Andrén, POSKs ordförande.
13.15 ”Svenska kyrkan analyserad”. Föredrag och samtal.
Med Andreas Sandberg, Svenska kyrkans analysenhet.
15.30 Fika
16.00 ”Kyrkans demokrati”. Föredrag och samtal.
Med Anders Bexell, f.d. stiftsdirektor i Göteborg.
17.30 Middag
19.00 • Samling med stiftsföreningarnas ordförande
• ”Att vara förtroendevald för POSK” – alternativt program.
• Ev. ytterligare ett alt. program.
21.00 Kvällsandakt vid dagens slut.

Söndag

08.45 Morgonsamling
09.00 Valanalys med POSK-perspektiv.
Med Lars-Gunnar Frisk, POSK-informatör.
11.00 Gudstjänst i Nässjö kyrka.
12.30 Lunch
13.30 ”Kyrkovalet mellan kyrka och politik”.  Föredrag och samtal.
Med Jan Strid, forskare, SOM-institutet
15.00 Avslutning och fika.
15.30 Hemfärd.
(Styrelsen sammanräder 15.45-18.45)

Mer detaljerad information kring delar av föredragen och föredragshållarna kommer.
Håll utkik på denna sida för uppdatering!

Anmälan och praktisk information:
Anmäl dig via formuläret som finns länkat här i webb-kalendern.
Där finns även praktisk information om kostnader, resa och boende.

Anmälan till Kyrkodagarna

Nu går det att anmäla sig till POSKs Kyrkodagar i Nässjö den 3-4 februari 2018. Sista dag för anmälan är den 16 januari men gör det gärna före julhelgerna så underlättar det mycket.

Temat under Kyrkodagarna är ”Nyvald-omvald”.
Medverkande, med föredrag och samtal: Andreas Sandberg, Anders Bexell, Jan Strid, Gunvor Hagelberg och Lars-Gunnar Frisk.

Läs mer om programmet och hur du anmäler dig i kalendern:

POSKs Kyrkodagar 2018 • ”Nyvald-omvald”

Gruppmöte inför session II

Under söndag eftermiddag den 19 november pågår gruppmöte inför Kyrkomötet 2017 session II. Gruppen samlas för att prata igenom frågorna som ska tas upp under den kommande veckan. Det är många motioner som inkommit så det är inte bara själva arbetet i plenum som kommer att bli intensiv. Även gruppmötet avsätter god tid till att diskutera frågor som är viktiga för POSK.