fbpx

Årsmöte 2024

POSKs riksorganisation håller årsmöte lördagen den 4 maj 2024 i Örebro.
Plats: Olaus Petri församlingshem, Storgatan 40 i Örebro.

Program för dagen

11.00 Öppnar för registrering och fika
12.00 Lunch
12.45 Årsmötesförhandlingar
15.45 Avslutas med fika

Anmälan till årsmötet

Alla måste anmäla sig för att vi skall kunna beräkna mat, fika och dylikt.
Sista dag för anmälan har passerat.

Årsmötet – frågor och svar

Vem har rösträtt och närvarorätt på årsmötet?
Alla POSK-medlemmar är välkomna att delta vid årsmötet. Röstberättigade är de ombud som utsetts av stiftsföreningarna. I våra stadgar står det (§11):
Stiftsförening har rätt att företrädas av minst tre röstberättigade ombud. En stiftsförening, som har fler än tio lokala grupper har rätt att företrädas av ytterligare ett ombud för varje därutöver påbörjat femtal grupper. Stiftsförening, som utsett ombud, ska till POSKs styrelse anmäla vilka de utsett. Sådan anmälan ska ha inkommit till styrelsen senast tre veckor före medlemsmötet.

1-10 grupper = 3 ombud
11-15 grupper = 4 ombud
16-20 grupper = 5 ombud
osv…

Enskilda medlemmar i POSK verksamma inom en utlandsförsamling äger rätt att företrädas av ett ombud. Detta ombud utses av de enskilda medlemmarna genom majoritetsbeslut.

Vem betalar för min resa?
Enligt ett policybeslut i styrelsen betalar stiftsorganisationerna för sina ombuds resor till årsmötet, och eventuell logi om det inte är möjligt att resa samma dag och vara framme till mötet när själva årsmötesförhandlingarna startar. Stiftsföreningens ordförande godkänner boendet.