fbpx

Årsmöte 2023

POSKs riksorganisation håller årsmöte lördagen den 13 maj 2023 i Stockholm.
Plats:
S:t Ansgars kyrka och församlingshuset i Alvik.

Program för dagen

10.30 Öppnar för registrering och fika
11.30 Mässa
12.00 Lunch
13.00 Årsmötesförhandlingar
15.00 Aktuell information
15.30 Avslutas med fika

Anmälan till årsmötet

Alla måste anmäla sig för att vi skall kunna beräkna mat, fika och dylikt.
Sista dag för anmälan är den 4 maj och du anmäler dig via detta formulär.

Årsmötet – frågor och svar

Vem har rösträtt och närvarorätt på årsmötet?
Alla POSK-medlemmar är välkomna att delta vid årsmötet. Röstberättigade är de ombud som utsetts av stiftsföreningarna. I våra stadgar står det (§11):
Stiftsförening har rätt att företrädas av minst tre röstberättigade ombud. En stiftsförening, som har fler än tio lokala grupper har rätt att företrädas av ytterligare ett ombud för varje därutöver påbörjat femtal grupper. Stiftsförening, som utsett ombud, ska till POSKs styrelse anmäla vilka de utsett och dessas adresser. Sådan anmälan ska ha inkommit till styrelsen senast tre veckor före medlemsmötet.

1-10 föreningar = 3 ombud
11-15 föreningar = 4 ombud
16-20 föreningar = 5 ombud
osv…

Enskilda medlemmar i POSK tillhörande utlandskyrkan äger rätt att företrädas av ett ombud. Detta utses av de enskilda medlemmarna, vilka därvid har lika rätt.

Vem betalar för min resa?
Enligt ett policybeslut i styrelsen betalar stiftsorganisationerna för sina ombuds resor till årsmötet.
RiksPOSK står för alla andra kostnader (mat och ev logi).
Ett ombud kan bara få möjlighet att övernatta om det inte är möjligt att resa samma dag och vara framme i Stockholm när själva årsmötesförhandlingarna startar.