fbpx

Rapport Västerås stift

Från ordföranden i POSK i Västerås stift får vi följande rapport:

Valdeltagandet ökade en del i stiftet. Antal ledamöter i kyrkomötet verkar bli oförändrat tre.

Antal ledamöter i stiftet ökar från 14 till 16. Vi blir grupp 2 i storleksordning.

De pastorat/församlingar som gör ett bättre resultat är Arboga, Köping, Järna, Mora och Falun. Övriga gör i princip ett oförändrat val.

Västerås tappar till Frimodig kyrka tror vi. Dock största grupp fortfarande. Det ser ut som om vi trots tappet skulle kunna få förnyad majoritet om vi går i valsamverkan. Diskussioner pågår.

Generellt är vi nöjda med valet i Västerås stift.

I all korthet
Ingemar Egelstedt