Upprop – valinsamling

Upprop

(Ladda ner uppropet som pdf)  

Tillsammans är vi många som gör viktiga insatser i Svenska kyrkan. Vi deltar i gudstjänster och är med i församlingslivet. Vi engagerar oss som volontärer, och är förtroendevalda på olika nivåer. Vi är olika och låter våra gåvor komma till uttryck till församlingens och kyrkans bästa.

I september är det val och vi vill bli fler som tar ansvar. Men ett val kostar pengar:
Annonser, give-away-prylar, reklam, filmer med mera behövs. Vi har pengar avsatta i POSKs budget, men det behövs mer!

Vi uppmanar Dig att vara med och bidra med resurser till en kraftfull valrörelse!

Om exempelvis varje kyrkomötesledamot för POSK bidrar med 500 kvr skulle vår valbudget öka med 20 000 kronor. Om alla som finns på vår utskickslista bidrog med 100 kr blir det över 100 000 kr. Om alla våra 3000 kandidater kunde bidra skulle det bli väldigt mycket mer!

Vi hoppas Du vill vara med!

Sätt in Ditt bidrag på POSKs bankgiro 815-5608
Eller swisha det till 123 143 13 60
Ange Valfond på din insättning

Lycka till i arbetet för att vi ska vinna valet!

POSKs styrelse
genom Informationsgruppens sammankallande Anders Roos

Lämna ett svar

XHTML: Du kan använda dessa taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>