fbpx

Vision och program

Vid riksårsmötet den 4 maj antogs POSKs nya Vision och program. Det är programmet POSK går till val på i kyrkovalet nästa år och det innehåller frågor som POSK särskilt vill arbeta med under den kommande mandatperioden 2026-2029.

Det nya programmet är en vidareutveckling av de omfattande program som POSK antagit och arbetet efter under många år. Resultatet har föregåtts av olika samtal, enkäter och öppna remisser som gett möjlighet för många att vara med och påverka olika delar i arbetet. Att programmet är omfattande visar just att POSK tar ansvar för hela Svenska kyrkan. Programmet har fått ett tydligare upplägg och att-satserna har markerats med [F S N] för att visa vilken eller vilka nivåer som främst kan beröras; församlingen, stiftet eller den nationella nivån. För den som är van vid POSKs program känns mycket igen!

Du kan läsa programmet på flera olika sätt:

Antingen här på vår hemsida.
Genom att ladda ner det som en PDF-fil.
– En tryckt version kommer att finnas tillgänglig till hösten.

Lämna ett svar

XHTML: Du kan använda dessa taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>