Program Kyrkodagarna 2018

”Nyvald-Omvald” är det övergripande temat för Kyrkodagarna 2018, som hålls lördag-söndag 3-4 februari i Nässjö församlings församlingshem Mariagården, Mariagatan 20 i Nässjö. 

(Praktisk information, och länk till anmälningsformuläre, hittar du i kalendern för 3-4/2
Huvudämnen som avhandlas under dagarna:

Svenska kyrkan analyserad

– Presentation av Svenska kyrkans analysenhet – Svenska kyrkans medlemskår under förändring – SIFO-undersökning om Svenska kyrkan – Kyrkovalet, analys. – Församlingsråden, från idé till praktik.
Med Andreas Sandberg, Kyrkokansliets analysenhet. 

Kyrkans demokrati

– Varför indirekta val till kyrkomöte och stiftsfullmäktige? Betydelsen av församlings- och kyrkosyn, demokrati samt kompetensfördelning mellan församling, stift och nationell nivå.
Med Anders Bexell, f.d. stiftsdirektor i Göteborgs stift. 

• POSKs egen valanalys   

Sammanfattning, slutsatser och lärdomar för POSK av Kyrkovalet 2017. Hur lyckades vi? Vilka är utvecklingstendenserna? Hur behöver vi rusta oss för att ta ännu ett rejält kliv i nästa kyrkoval?
Med Lars-Gunnar Frisk, POSK-informatör och ledamot i stiftsstyrelsen i Luleå stift.

Kyrkovalet mellan kyrka och politik

Kyrkovalet som uppladdning för partierna inför de allmänna valen – Fungerar ”SD-spöket” i ett kyrkoval till? – Förutsättningarna för obundna alternativ – Faktorer som påverkar röstbenägenheten i kyrkoval – En modell från SOM-undersökningen 2011.
Med Jan Strid, forskare vid SOM-institutet. Har jobbat med SOM-undersökningarna vid Göteborgs universitet. 

–  –  –  –  –  –
••• Samling för stiftsföreningarnas ordförande lördag kväll

Alla stiftsföreningsordförande är kallade till ordförandesamling lördag kväll. Vi stämmer av läget efter valet och de uppgifter som ligger framöver, under mandatperidoen och inför kyrkovalet 2021. POSK står för stiftsordförandenas deltagaravgifter och övernattning.

Att vara förtroendevald för POSK

(Parallellt program, samma tid som ordförandeträffen lördag kväll.) Inriktning med nya grupper och nya förtroendevalda i särskild åtanke – men vi tror att innehållet är viktigt och intressant för alla POSK-medlemmar.
– ”Åsiktsfriheten” i POSK vs hänsyn och ansvarstagande – Att vara minoritet eller majoritet – POSK som en enande kraft – Samverkan, förtroende, allianser. Med mera.
Med Gunvor Hagelberg, f.d. kanslichef, Svenska kyrkan i Mölndal, tidigare förbundsordförande i Riksförbundet Kyrkans Ungdom och POSKs första kyrkostyrelseledamot. 

Hur följer vi upp våra handlingsprogram mellan valen? 

En workshop kring hur vi kan jobba, enligt ”MTG-metoden”*, för att förverkliga våra program under mandatperioden mellan kyrkovalen. Hur kan vi lyfta de olika frågorna på ett planerat sätt, i våra lokalgrupper, och på stifts- och riksnivå. Motioner, opinionsbildning, insändare/debatt med mera.

  • MTG = ”Mind The Gap”, ”se upp för glappet” mellan vad vi säger att vi vill, och vad vi verkligen åstadkommer.

Preliminärt schema/tider för kyrkodagarna:

Lördag

10.30- Drop-in och registrering
12.00 Lunch
13.00 Kyrkodagarnas öppnande.
Med Hans-Olof Andrén, POSKs ordförande.
13.15 ”Svenska kyrkan analyserad”. Föredrag och samtal.
Med Andreas Sandberg, Svenska kyrkans analysenhet.
15.30 Fika
16.00 ”Kyrkans demokrati”. Föredrag och samtal.
Med Anders Bexell, f.d. stiftsdirektor i Göteborg.
17.30 Middag
19.00 • Samling med stiftsföreningarnas ordförande
• ”Att vara förtroendevald för POSK” – alternativt program.
• Ev. ytterligare ett alt. program.
21.00 Kvällsandakt vid dagens slut.

Söndag

08.45 Morgonsamling
09.00 Valanalys med POSK-perspektiv.
Med Lars-Gunnar Frisk, POSK-informatör.
11.00 Gudstjänst i Nässjö kyrka.
12.30 Lunch
13.30 ”Kyrkovalet mellan kyrka och politik”.  Föredrag och samtal.
Med Jan Strid, forskare, SOM-institutet
15.00 Avslutning och fika.
15.30 Hemfärd.
(Styrelsen sammanräder 15.45-18.45)

Mer detaljerad information kring delar av föredragen och föredragshållarna kommer.
Håll utkik på denna sida för uppdatering!

Anmälan och praktisk information:
Anmäl dig via formuläret som finns länkat här i webb-kalendern.
Där finns även praktisk information om kostnader, resa och boende.

Lämna ett svar

XHTML: Du kan använda dessa taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>